• chrám sv. Jana Křtitele
    je otevřený pro veřejnost mimo bohoslužby každý den do 18.00 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele je otevřený od 8.00 - 18.00 hod. Podrobné aktuální informace najdete v rubrice "Aktuality"

Přihlašování akcí na středisku

V případě dotazů kontaktujte pana faráře: P. Slawomira Sulowského - mobil 731402146 (různé oslavy - narozeniny, křest, svatba; pracovní setkání, přednášky, modlitební splečenství, akce pro mládež, děti aj.)

Aktuality

Poutní mše svatá v klášterním kostele

Poutní mše svatá v klášterním kostele

V sobotu je slavnost Zvěstování Panně Marii. V tento den nebude mše svatá ráno v kostele sv. Jana, ale večer v 18.00 hod. v klášterním kostele v den jeho poutní slavnosti. Mše svatá bude obětovaná za úctu k počatému životu, maminky v požehnaném stavu a všechny nenarozené děti. Tradičně zveme k účasti všechny těhotné maminky. Pokud přijdou, budeme se za ně zvlášť modlit, svěříme je pod ochranu Panny Marie, obdrží také speciální požehnání. Prosíme, abyste to řekli všem rodinám, o kterých víte, že čekají dítě.

Fotogalerie