AKTUALITY ČASU KARANTÉNY - TÝDEN PÁTÝ

PŘINÁŠÍME VÁM AKTUÁLNÍ INFORMACE A PROSÍME, 
PŘEČTĚTE SI JE VELMI POZORNĚ!!!


Možná už víte, že vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob jsou povolené.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

- Až do odvolání budeme svaté přijímání podávat pouze na ruku.

 

FARNOST ŠUMPERK

 V Šumperku veřejné mše svaté o nedělích nebudou, dokud se nenavýší povolený počet účastníků.

 Bohoslužby ve všední dny začnou v Šumperku až od pondělí 27. 4. Poněvadž je počet účastníků omezen na 15 věřících, musíte se k účasti přihlásit. V neděli budou v kostele na stole u bočního vchodu seznamy na jednotlivé mše svaté během týdne s určeným počtem míst. Na bohoslužbách, kde je zadaný úmysl, budou pro zadávající rezervována dvě místa. Dalších deset míst bude volných pro přihlášení kohokoliv, tři místa jsou určená pro kněze, kostelníka a varhaníka. Ve dnech, kdy úmysl není, bude volných míst 12. Mějte, prosím, ohled na druhé a zapisujte se tak, aby zbylo místo i pro ostatní. Důchodci a nepracující ať se přihlásí na ranní mše, večerní ať jsou příležitostí pro pracující. Tito zapsaní účastníci budou moci také přistoupit přede mší svatou ke svátosti smíření, avšak ať pamatují na to, aby nevytvářeli frontu před zpovědní místností, ale zůstávali ve svých lavicích a dodržovali odstupy.

 Příležitost zapsat se na mši ve všední dny budete mít v neděli, kdy se bude v kostele podávat svaté přijímání. Přistoupit k svatému přijímání budete moci v 7.30, 8.00, 8.30 pak v 10.30, 11.00, 11.30 a v 17.00, 17.30 a 18.00 hod. Až do odvolání budeme svaté přijímání podávat pouze na ruku. Vcházet se bude hlavním vchodem, kde bude pořadatel, který nepustí dovnitř víc než 15 osob a kde také bude připravená desinfekce na ruce. Pokud přijde víc osob najednou, počkají venku a svaté přijímání se jím podá hned po odchodu předchozích, aniž by museli čekat další půlhodinu. I při čekání venku prosíme o dodržování odstupů a také o zachování mlčení, aby přípravou k svatému přijímání nebylo povídání ale tichá modlitba.

 Tuto neděli v 9.00 hod. vás srdečně zveme ke sledování mše svaté z Bludova. Bludovská farnost slaví den svého patrona sv. Jiří, proto internetový přenos na kanálu YouTube nebude tentokrát z naši kaple ale z Bludova. Najdete ji TADY

 V nadcházejícím týdnu je středa před prvním pátkem, kdy se tradičně koná v Šumperku celodenní zpověď. Aby však nenastala větší koncentrace čekajících než 15 osob, bude příležitost ke zpovědi po celé dva dny: středu a také čtvrtek od 8.00-18.00 hod. Pokud by se vás sešlo víc, počkejte venku. Rozpis zpovědníků bude od neděle na vývěskách a na internetu. Využijte tyto dva dny jako příležitost k velikonoční zpovědi. V pátek 1. května se zpovídat nebude.

 

FARNOST RAPOTÍN

 V Rapotíně podobně jako v Šumperku veřejné mše svaté o nedělích nebudou, dokud se nezvýší povolený počet účastníků.

 V neděle se bude v Rapotíně podávat svaté přijímání průběžně po ukončení přenosu mše svaté, čili od 10.30 - 12.00. Také prosím, pamatujte na hygienické předpisy, desinfekce je připravená.

 Ve všední dny začnou bohoslužby v Rapotíně až od pátku 1. května a to kvůli probíhajícím opravám kostela. Podobně jako v Šumperku se pro účast zapište na připravené seznamy vzadu na stolku.

 Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude v Rapotíně v pátek od 15.00-18.00 hod.

 

 FARNOST DOLNÍ STUDÉNKY A BRATRUŠOV

 V Dolních Studénkách bude příležitost přistoupit k svatému přijímání tuto neděli 26. dubna v 8.00 hod.

 V Dolních Studénkách a v Bratrušově začnou bohoslužby od neděle za týden 3. května v obvyklých dnech a hodinách. Prosíme však, aby tam přicházeli pouze místní farníci a ti ať se mezi sebou domluví, aby počet účastníků nepřekročil povolených 15 osob. Stále se doporučuje, aby starší a nemocní neriskovali a zatím ještě vůbec do kostela nechodili. Věřím, že v těchto malých farnostech se můžete mezi sebou domluvit sami.


Za normálních okolností by dnes náš šumperský a zábřešský děkanát vyrazily na pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání do Olomouce, kde bychom se také modlili u hrobu sv. Jana Sarkandra. Ale jelikož tam nemůžeme … pamatujte na naše rodiny a kněžská povolání ve svých soukromých modlitbách.

Moc všechny zdravím P. Slávek