AKTUALITY ČASU KARANTÉNY - TÝDEN TŘETÍ 2. ČÁST

DEN DVACÁTÝ PRVNÍ - NEDĚLE 5. 4. 2020

Děkuji vám, kteří jste mi dnes různými způsoby projevili vděčnost za mši svatou, za časopisy a informace. Já děkuji vám, že je sledujete a žijete ve spojení s farností. Díky i těm, kdo jste dnes přispěli svými dary, které jste předali či zanechali ve farní schránce. Pán Bůh zaplať. 

K lepšímu prožívání Svatého týdne doporučuji článek Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně, ve kterém najdete informace o symbolice a průběhu liturgie těchto dnů. Před pár lety jste ale jako přílohu časopisu dostali knížečku: Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídením. Pokuste se ji najít, teď se vám náramně hodí. 

Na stránkách ČBK je také Modlitba pro čas epidemie. Je opravdu krásná, doporučuji všem.

Na závěr je tu další obrázek s citátem z promluvy papeže Františka jako námět k rozjímání, jako myšlenka na zítřejší den.

S požehnáním P. Slávek
DEN DVACÁTÝ - SOBOTA 4. 4. 2020

Díky vám všem, kdo jste se spolu s námi dnes modlili růženec za mládež.

Mnozí jste si všimli, že se ve vašich poštovních schránkách objevilo nové číslo Tam&Tamu. Pokud ne, určitě se podívejte do schránky, možná ho tam objevíte. Jistě se nám nepodařilo doručit časopis úplně všem. Těm, na které jsme zapomněli či neměli na ně adresu, se omlouváme. Časopis je však dostupný v tištěné podobě v kostele. Kdo ho nemá, může si ho tam vyzvednout kdykoliv během dne. Je ke stažení také na stránkách farnosti v rubrice TamTam v elektronické verzi. Je to zvláštní číslo, poznamenané dobou pandemie, věříme však, že i tak najdete tam něco zajímavého pro sebe.

Někteří z vás litovali, že ze stránek „mizí“ starší aktuality. Bohužel když je textu moc, starší část se postupně automaticky smazává. Proto jsem se pokusil dnes „aktuality času karantény“ rozdělit podle týdnů a aspoň částečně rekonstruovat smazané články. A budu v psaní takto pokračovat.

Někteří dokonce chtěli přispět na účet farnosti, ale už jej tam nenašli. Teď „hledejte a naleznete“, je to v prvním týdnu. Díky.

Přeji vám klidnou neděli a samozřejmě ještě jednou zvu ke sledování přenosu mše svaté zítra v 9.00 hod.

S požehnáním P. Slávek


DEN DEVATENÁCTÝ - PÁTEK  3. 4. 2020

Dobrý večer. Chci vás ještě jednou pozvat na zítřejší přenosy, tak jak jsem o tom psal včera: ranní mši svatou v 8.30 a večerní růženec za mládež ve 20.00 hod. Rodičům a dětem doporučuji další kázání pro děti z dílny P. Romana Vlka, určené pro nadcházející Květnou neděli.

Aktuální novinkou je také výzva našich biskupů:

Milí věřící, bratři a sestry, až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme.

Čeští a moravští biskupové

Přeji klidnou noc a na konec přidávám další díl mého obrázkového komentáře ke slovům papeže Františka z minulého pátku. S požehnáním P. Slávek