Aktuality

Poutní mše svatá v klášterním kostele

V sobotu je slavnost Zvěstování Panně Marii. V tento den nebude mše svatá ráno v kostele sv. Jana, ale večer v 18.00 hod. v klášterním kostele v den jeho poutní slavnosti. Mše svatá bude obětovaná za úctu k počatému životu, maminky v požehnaném stavu a všechny nenarozené děti. Tradičně zveme k účasti všechny těhotné maminky. Pokud přijdou, budeme se za ně zvlášť modlit, svěříme je pod ochranu Panny Marie, obdrží také speciální požehnání. Prosíme, abyste to řekli všem rodinám, o kterých víte, že čekají dítě.