Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2. 10. 2022

               

Vaše dary na opravu fary prozatím činí 942.200,- Kč. Tradiční seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. I vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na opravy. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti.

Ve středu je tradiční zpovědní den před prvním pátkem. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. s půlhodinovou přestávkou na oběd v poledne. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpověď bude také na první pátek od 15.00 do 17.45 hod.

V pátek bude první mládežnická mše svatá v tomto školním roce. Po mši bude následovat posezení na středisku.

Začíná měsíc říjen, kdy církev zvlášť doporučuje modlitbu svatého růžence. V kostele je společný růženec půl hodiny před každou mší svatou. Pamatujme na to také při soukromé i rodinné modlitbě.

V neděli za týden 9. 10. zve farnost Rapotín na 9.00 hod. na tradiční svatohubertskou pouť.

Dnes je poslední možnost přihlásit se n a pouť na Svatý Hostýn.

Od dneška opět zveme všechny do farní kavárny na chvíli povídání vždy po mši svaté v 9.00 hod.

Nové číslo našeho časopisu bude výjimečně až v neděli za týden.