Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 16. 5. 2021

               

 Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. V pátek je obvyklá adorace od 14.30 hod. s Korunkou k Božímu milosrdenství v 15.00 hod.

Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele ve všední dny vždy po mši svaté. Chceme se k Panně Marii modlit na společné úmysly, které nám předložil svatý otec František. Ty jsou uvedeny v posledním čísle děkanátního časopisu. Ať se každý z nás připojí ke společné modlitbě i doma.

Již dnes informujeme, jak bylo avizováno v Tam&Tamu, že v sobotu 5. června se bude konat u kostelíčka nad Bludovem pouť všech dětí. Zveme nejen děti, které chodí do náboženství, ale také jejich rodiče a kamarády. V 9.30 hod. bude pro všechny mše svatá a pak program v přírodě: biblická cesta, hry a soutěže. Počítáme s opékáním špekáčků, které budou pro všechny připravené. Mši svatou a kázání bude mít pro vás P. Roman Vlk, kterého mnozí znáte z úspěšných internetových kázání a soutěží z Vlčího doupěte pro děti v době covidu. Autobus k hájence nad Hrabenovem odjíždí v 8.15 z autobusového nádraží v Šumperku, o tři minuty později od mototechny. Pak je to 20 minut pěšky lesem ke kostelíčku. Děti letos kvůli pandemii moc do náboženství nechodily. Proto je zveme aspoň teď, aby prožily den ve společenství věřících kamarádů, naplněný zčásti modlitbou, zčásti smysluplnou zábavou. Prosíme rodiče, pamatujte na sobotu 5. června a udělejte si pouť spolu s dětmi.

Za týden o slavnosti Seslání Ducha Svatého se koná tradiční sbírka na církevní školy v arcidiecézi. Pán Bůh zaplať.

Informace Centra pro rodinu:

MÁJOVOU CESTU PRO RODINY, o které jsme vás informovali minulý týden, prodlužujeme do konce měsíce května. Cesta bude nenáročná, dlouhá cca 3 km, inspirovaná životem svatého Josefa. Začátek cesty   bude v kostele svatého Jana Křtitele, kde si vyzvednete   účastnickou brožurku. Pokud chcete získat drobnou odměnu, účastnickou kartu buď naskenujte, nebo   nechejte v krabici na stolíku mezi lavicemi, popř. nechejte v zákristii. Programu se nemusí účastnit jen celá rodina, ale kdokoliv, koho tato nabídka zaujala. 

Už několikrát jste udělali radost babičkám a dědečkům v domově důchodců v Šumperku svým výrobkem.  Máme pro vás proto další nabídku. Po celý květen můžete přinášet vyrobené papírové KYTIČKY (tzv. zápich nebo kytičku s připevněným poutkem). Doprostřed kytičky napiš krátký vzkaz, který všechny, kdo ji dostanou, určitě potěší. Kytičky odevzdávejte do konce měsíce do krabice v kostele (na lavici mezi stolíky). Počátkem června vaše výrobky předáme klientům domova důchodců.