Aktuální informace - ohlášky


Římskokatolická farnost Šumperk

FARNÍ POUŤ SV. JANA KŘTITELE - 20. 6. 2021

               

 Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. V pátek je obvyklá adorace od 14.30 hod. s Korunkou k Božímu milosrdenství v 15.00 hod.

Odpolední program dnešní farní pouti bude tradiční: v 15.00 hod. zveme na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminkami s dětmi. Připomínáme, že v tento den nebude v Šumperku večerní bohoslužba.

Tradičně v poslední pátek v měsíci bude mládežnická mše svatá a po ní grilování na hřišti farního střediska. Srdečně zvou animátoři.

V neděli za týden 27. 6. zveme na mši svatou v 9.00 hod. všechny děti, zvláště pak ty, které chodily letos do náboženství. I když byl tento rok kvůli pandemii neobvyklý, přece jenom při této bohoslužbě obdrží vysvědčení. Mše svatá bude zaměřená pro děti a poděkujeme za školní rok a poprosíme Pána o požehnání na prázdniny.

Již dnes informujeme, že v neděli 11. 7. bude tradiční adorační den farnosti. Podrobné informace budou v červencovém čísle děkanátního časopisu. Prosíme, abyste s tím počítali.

V sobotu 26. 6. v 15.00 hod. se na Štolnavě koná již tradiční Pouť lidí dobré vůle. Na místo je možné dorazit pěšky, na kole nebo i autem. Místo k zaparkování bude k dispozici. Těšíme se na všechny poutníky na tomto krásném místě v přírodě.

Na farních webových stránkách jsou připravené ke stažení fotografie z pouti dětí ke kostelíčku.

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou – pozvánka Centra pro rodinu.

Letošní rok si připomínáme výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily a k této příležitosti pro vás centra pro rodinu olomoucké diecéze vytvořila aktivitu Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou. Můžete putovat po pěti oblastech celé diecéze, kdy v každé oblasti je možno navštívit 10 míst spojených se svatou Ludmilou či inspirovaných jejím životem. Pro náš region je to oblast těchto děkanátů: Šumperk, Zábřeh, Konice, Šternberk a Moravská Třebová. Na stránkách Centra pro rodinný život v Olomouci či na stránkách Centra pro rodinu Šumperk si můžete stáhnout jak poutnický pas, tak se dozvědět o prázdninovém putovaní více informací. Konkrétně v Šumperku si mohou zájemci poutnický pas vyzvednout od 1. července i na stolíku mezi lavicemi. Na každé zastávce našeho putování najdete na plakátku kousek příběhu o svaté Ludmile a soutěžní otázky. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna 2021). Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří různých stanovišť. Speciální cena bude čekat ty rodiny, které navštíví všech 10 míst a správně odpoví na soutěžní otázky. Výherci se budou losovat na pouti v Suché Lozi 18. září, kam zveme všechny poutníky a ctitele svaté Ludmily.