Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 28. 11. 2021

               

 V adventu budou denně rorátní mše svaté. Budou se konat v 6.30 hod. ráno. V úterý a čtvrtek budou zvlášť zaměřeny pro děti. V tyto dny zveme děti na tradiční snídani na pastorační středisko. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny nebudou. Večerní bohoslužby ve čtvrtky a pátky zůstávají beze změny. Všechny mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku vzadu v kostele. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpovídat se bude také v pátek od 15.00-18.00 hod.

V pátek dopoledne navštívíme nemocné.

O. Jan zve všechny na další setkání náboženství pro dospělé. Tentokrát bude téma: Ježíšův příběh. Setkání proběhne ve čtvrtek 2.12. od 18:45 na středisku. 

Jako každý rok prosíme o pomoc v přípravě kostela na svátky. Již dnes informujeme, že ve středu 22. 12. od 16.00 hod. se budou zdobit stromky a také stavět Betlém. Pak bude následovat úklid. Zapamatujte si tento termín a přijďte, prosíme, pomoci. Pán Bůh zaplať. 

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.

Prosíme všechny lektory a ty, kteří by se k lektorské službě chtěli připojit, aby po mši svaté zůstali v kostele.