Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1. 8. 2021

               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 hod. a pak odpoledne od 14.00 – 18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpověď bude také na první pátek od 16.00 do 18.00 hod. V pátek také navštívíme nemocné. Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou ke cti Panny Marie, spojenou se zásvětnou modlitbou.

V sobotu 7.8. v 15.00 hod. bude mše svatá u kostelíčka nad Bludovem. Srdečně zve P. Otto.

Také v sobotu 7. srpna jste zváni do klášterního kostela na varhanní charitativní koncert na podporu obcí zasažených tornádem. Barokní skladby a skladby současných autorů zahraje náš pan varhaník Stanislav Pěnica. Koncert začne v 18.00 hod. Informace jsou také na vývěskách a na internetu.

P. Radek Maláč vás na začátku září srdečně zve na pouť do Medžugorje. Podrobné informace jsou na vývěskách, přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať všem dárcům.