Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22. 1. 2023

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

               

 Děkuji za vaše dary na opravu fary, které prozatím činí 1.194.800 Kč. Vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na podporu biblického apoštolátu. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb ve všední dny bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější svátosti.

Připomínáme, že průběžně přijímáme intence mší svatých na první pololetí 2023 a že si můžete intenci rezervovat také přes mobilní aplikaci.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. Jak už je tradicí, chceme využít této příležitosti a zveme na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tentokrát se bude tato mše sv. konat právě v sobotu 11. února v 8.30 hod. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Pak jsou všichni zváni na přátelské posezení u kávy a čaje na farním středisku.

Jak jste si mohli přečíst v prosincovém zápisu z pastorační rady, budeme na letošní postní dobu pořizovat nové postní plátno na hlavní oltář našeho kostela. Minulý týden pastorační rada vybrala pět návrhů, ze kterých všichni farníci vyberou jeden. Můžete je uvidět na vývěsce v kostele v kapli svaté rodiny. Některé jsou „klasické“, znázorňující umučení Páně, některé vybízejí k rozjímání skrze postní symboly. Prosíme, abyste se na ně v klidu podívali a zkusili se zamyslet nad jejich obsahem. Samotná volba proběhne při všech bohoslužbách v neděli 5. 2. s připravenými lístky k tomuto účelu.   

V sobotu 4. února 2023 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku na vývěskách a na internetu, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.

V sakristii si mohou vyzvednout potvrzení o daru ti všichni, kteří přispívali v minulém roce peněžními dary na bankovní účet farnosti. Pán Bůh zaplať. Pokud pro někoho potvrzení není připraveno, znamená to, že nám chyběly k tomu potřebné údaje. Musí je nám nahlásit v sakristii.

Informace (nejen) pro mládež:

Srdečně zvu, drazí, v pátek na mši svatou s našimi mladými a po ní bude následovat večer chval. Je to novinka v naší farnosti, kdy chceme zůstat ještě v kostele, adorovat Pána a chválit ho písněmi. Přijďte se svými úmysly.

Informace Centra pro rodinu:

V pátek 3. února – o pololetních prázdninách – připravujeme pro děti GRÓNSKOU BOJOVKU. Děti zveme na celodenní program od 9.00 do 15.00 na farním středisku a venku. Na program je nutné se předem přihlásit. Podrobnosti na webových stránkách Centra pro rodinu.