Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17. 10. 2021

               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. V pátek je obvyklá adorace od 14.30 hod. Od 17.00 hod. ale zveme všechny farníky k modlitbě za misionáře. Tento tradiční „Misijní most modlitby“ připraví dětí a katecheté. Prosíme, přijďte podpořit misionáře nejen finančními dary ale i modlitbou.

Za týden je totiž misijní neděle a sbírka bude určená pro misie. Můžete však podpořit misie i dnes zakoupením koláčů a jiných dobrot před kostelem po mši svaté při tzv. misijním jarmarku. Bude to nejen podpora misií, ale i ocenění aktivního zapojení dětí a dospělých k pomoci misionářům. Pán Bůh zaplať.

Příští sobotu zveme na celodenní duchovní obnovu pro ženy s Františkou Böhmovou, s názvem "7 darů Ducha svatého". Bude se konat na farním středisku na od 9.00 do 16.00.   

Rovněž na farním středisku se ve středu 27. října 2021 uskuteční prázdninový program pro děti od 5 do 15 let.  Program bude motivován podzimem a nadcházejícími Dušičkami. Součástí programu bude oběd. Začínáme společnou mší svatou v 8.30. 

Do konce měsíce října máte možnost navštívit kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné. Zde na stolíku za lavicemi najdete list s otázkami a obrázek skřítka Děkanátníčka, který bude provázet zájemce po celý rok po různých kostelech našeho děkanátu. 

Bližší informace o programech najdete na vývěskách u kostela, v Tamtamu nebo na stránkách Centra pro rodinu. Na programy je nutné se předem přihlásit. 

Animátoři mládeže zvou všechny žáky II. stupně na víkendovku Camino, která proběhne v Sobotíně od 22.-24.10. Dnes je třeba se přihlásit. Více informací je na plakátcích a webových stránkách mládeže.

V sobotu 30.10. zveme na farní výlet do Prahy. V programu bude hlavně prohlídka velké výstavy v Pálffyho paláci na Malé Straně věnované sv. Ludmile. Výstava zahrnuje téměř dvě stovky historických uměleckých exponátů různých staletí z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Pomodlíme se také u obrazu Panny Marie Rynecké umístěného v obnoveném Mariánském sloupu a zúčastníme se společné mše svaté. Bude samozřejmě také čas na oběd. Návrat večer kolem 20.00 hod. Sraz na nádraží v Šumperku nejpozději v 6.00 hod. ráno, odjezd 6.11. Zpáteční jízdenku ČD si kupuje každý sám vzhledem k různým slevám, na které máte nárok. Vstup na výstavu je zdarma. Na výlet pojede otec Slawomir.