Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 27. 11. 2022

  

Děkuji za vaše dary pro charitu z minulé neděle. Darovali jste 15857,- Kč. Děkuji také za vaše dary na opravu fary, které prozatím činí 1.146.900,- Kč. Tradiční seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. I vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na opravy. Pán Bůh zaplať.

 V adventu budou denně rorátní mše svaté. Budou se konat v 6.30 hod. ráno. V úterý a čtvrtek budou zvlášť zaměřeny pro děti. V tyto dny zveme děti na tradiční snídani na pastorační středisko. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny nebudou. Večerní bohoslužby ve čtvrtky a pátky zůstávají beze změny. Všechny mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku vzadu v kostele. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

I letos je pro naši farnost připravena adventní hra. Princip je podobný, jako v předchozích letech. Při východu z kostela si můžeme vyzvednout náměty na duchovní aktivitu pro daný týden. (Můžete vybírat mezi verzí pro děti a pro dospělé.) Pokud se nám ji podaří splnit, nalepíme následující neděli hvězdičku do připraveného obrazu v boční lodi. Bude-li naše snažení úspěšné, o Vánocích se jednotlivé hvězdy spojí v celek a vytvoří kometu ukazující cestu k jesličkám. 

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 hod. a pak odpoledne od 14.00 do 18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpovídat se bude také v pátek od 15.00-18.00 hod.

Letos opět chystáme mikulášskou oslavu pro město. Po několikaleté přestávce počítáme i s dětmi v kostýmech čertů. Nesmí však nosit s sebou žádná mazadla ani gumové masky na obličeji. Roli velkých čertů budou hrát předem domluvené osoby. Už nyní prosíme o napečení perníků. Perníky můžete nosit na faru nejpozději do 3. 12. Prosíme, abyste perníky přinášeli už nazdobené. Společné zdobení perníků letos nebude. Také prosíme, jako každý rok, aby se přihlásili dobrovolníci ke službě pořadatelů. Oblečení i křídla andělů budou k dispozici v pondělí 5. prosince v 16.00 v sále farního střediska, odkud se v 16.30 společně vyrazí ke Grandu, kde se andělé a čerti přidají k průvodu, který od Grandu vyráží v 17.00. Dospělý doprovod pro děti bez rodičů bude zajištěn. Děti, které půjdou bez rodičů, si vyzvedněte na farním středisku po skončení akce. 

Centrum pro rodinu srdečně zve školkové děti a děti prvního stupně na tradiční program Mikuláš pro nejmenší, který se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince od 16.00 hodin na farním středisku. Na program se je nutné přihlásit.  

Farnost Zábřeh zve na jednodenní duchovní obnovu v sobotu 3. 12. Podrobnosti jsou na vývěskách.

Jako každý rok prosíme o pomoc v přípravě kostela na svátky. Již dnes informujeme, že ve středu 21. 12. od 16.00 hod. se budou zdobit stromky a také stavět Betlém. Pak bude následovat úklid. Zapamatujte si tento termín a přijďte, prosíme, pomoci. Pán Bůh zaplať. 

Paní Marie Valentová zve do sakristie všechny, kteří mají zájem o zakoupení stolních kalendářů (vždy po mši svaté).


Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.