Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 4. 6. 2023

               

Dnes není v provozu naše farní kavárna.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti.

Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. V Šumperku ji ale oslavíme v neděli za týden 11. 6. Slavná mše svatá bude v 9.00 hod. zde v kostele. Po mši svaté půjdeme průvodem na nám. Míru, kde bude zastávka s krátkou adorací a požehnáním u mariánského sloupu. Po návratu do kostela zakončíme slavnost zpěvem Te Deum. Srdečně zveme všechny farníky, zvláště pak děti s květinami jako družičky. Kéž je tento den radostnou oslavou Ježíše, svědectvím naší víry a také přímluvnou modlitbou za naše město. Na hlavní pouť Božího Těla u kostelíčka nad Bludovem zve také v neděli za týden P. Otto.

V pátek po večerní bohoslužbě srdečně zveme na večer chval. Po chválách bude agapé na farním středisku.

Za týden v 18.00 hod. bude také mše svatá v kapli ve Vikýřovicích jako oslava jejího patrona sv. Antonína.

V sobotu 17. 6. v 11.00 hod. se koná již tradiční Pouť lidí dobré vůle na Štolnavě. Chceme se zde společně pomodlit za mír ve světě a zvlášť na Ukrajině. Na pouť je možno dorazit pěšky, na kole nebo autem. Jste všichni srdečně zváni.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.