Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -  NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - 24. 1. 2021

 

Nedělní mše svaté po dobu státních omezení počtu účastníků jsou v Šumperku slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách, navíc je ale mše svatá v 10.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět počet lidí určený číslem. Kromě rodinných příslušníků je nutné dodržovat v lavici maximální možný odstup od souseda. Platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou a zákaz zpěvu. Stále také prosíme dle možností o přijetí svatého přijímání na ruku a nepředávání znaku pokoje rukou.

Pořad bohoslužeb ve všední dny bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 18.00 hod. bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem.

Během týdne stále přijímáme na faře intence mší svatých na první pololetí 2021.

Jako minulý rok, prosíme muže, aby se zapsali k službě úklidu sněhu před nedělními bohoslužbami. Tabulka k zapisování je připravená na stole u bočního vchodu.

Dnes naposledy můžete přispět do kasičky v kostele na Tříkrálovou sbírku. Sbírka u dveří při odchodu z kostela je dnes určená pro České katolické biblické dílo.

V sakristii si mohou vyzvednout potvrzení o daru ti všichni, kteří přispívali v minulém roce peněžními dary na bankovní účet farnosti. Pokud pro někoho potvrzení není připraveno, ať nahlásí v sakristii potřebné údaje. Na vývěsce v bočním vchodu je umístěno finanční vyúčtování farnosti za minulý rok a všichni se tam s ním můžete seznámit. Všem za veškeré dary pro farnost Pán Bůh zaplať.