Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

SLAVNOST SV. JANA KŘTITELE – 26. 6. 2022

               

Vaše dary na opravu fary prozatím činí 802.800,- Kč. Tradiční seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. I vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na opravy. Pán Bůh zaplať.

Srdečně zveme na odpolední program farní pouti. V 15.00 hod. bude eucharistická pobožnost v kostele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme v 16.00 hod. představení připravené maminkami s dětmi. Při farní pouti proběhne také jako v minulých letech benefiční akce. Letošní benefiční prodej bude určený pro holčičku s postižením z naši farnosti, kterou čekají finančně náročné terapie. Připomínáme, že dnes nebude v Šumperku večerní bohoslužba. Srdečně všechny zveme.

POŘAD BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU:

pondělí bude mše svatá jako obvykle v 8.30 hod. ráno. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti.

Ve středu je slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Mše svatá bude ráno v 8.30 hod. Odpoledne budou mše svaté v Dolních Studénkách v 16.45 a v Rapotíně v 18.00 hod. Je to zároveň středa před prvním pátkem v měsíci. Zpovídat se ale bude jen ráno od 8.00-10.00 hod a odpoledne od 14.00-16.00 hod. Zpověď bude také v pátek od 16.00-18.00 hod.

Ve čtvrtek, jak už jsme hlásili, v katedrále v Olomouci proběhne oficiální rozloučení diecéze s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. V tento den nebude v Šumperku večerní mše svatá, nýbrž ranní v 8.30 hod.

Další dny budou bohoslužby beze změny.

 Na stole u bočního vchodu si můžete zakoupit knihu s názvem „Dotyk květem, dotyk trnem“ věnovanou těmto blahořečeným sestrám. Cena je 100,- Kč, peníze dávejte do kasičky u novin.

Již dnes informujeme, že v pondělí 11. 7. bude tradiční adorační den farnosti. Prosíme, abyste s tím počítali. Po ranní bohoslužbě bude v tento den také beseda s P. Jaroslavem Vracovským, misionářem z Mongolska. Podrobné informace budou za týden v červencovém čísle děkanátního časopisu.