Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 11. 4. 2021

               

 Děkuji za vaše dary pro kněžský seminář z minulé neděle. Vybrali jsme 2.064,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Nedělní mše svaté jsou prozatím stále, jak tomu bylo v minulých měsících v době nouzového stavu, slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách v 10.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 2 osoby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Stále platí zákaz zpěvu a předávání znaku pokoje rukou.