Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 28. 11. 2021

               

 Mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku u vchodu.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu.

O. Jan zve všechny na další setkání náboženství pro dospělé. Tentokrát bude téma: Ježíšův příběh. Setkání proběhne ve čtvrtek 2.12. od 18:45 na středisku v Šumperku. 

Při odchodu si vezměte kartičky s adventními úkoly. Jsou tam jak pro děti, tak i pro dospělé a všechny potřebné informace najdete přímo na nich.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.