Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26. 6. 2022

               

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu bude za týden v časopise. V Bratrušově budou nedělní bohoslužby o prázdninách jako obvykle v neděli v 10.30, občas je to ale bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem. V neděli 17. 7. a 14. 8. ale nebude ani bohoslužba slova a budete si muset udělat pouť do některé jiné farnosti.

Srdečně zveme na odpolední program dnešní farní pouti v Šumperku. V 15.00 hod. bude eucharistická pobožnost v kostele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme v 16.00 hod. představení připravené maminkami s dětmi. Při farní pouti proběhne také jako v minulých letech benefiční akce. Letošní benefiční prodej bude určený pro holčičku s postižením, kterou čekají finančně náročné terapie. Připomínáme, že dnes nebude v Šumperku večerní bohoslužba. Srdečně všechny zveme.

Středa v tomto týdnu je před prvním pátkem v měsíci. Nebude však v Šumperku tradiční celodenní zpověď. Zpovídat se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. a odpoledne od 14.00-16.00 hod. Zpověď ale bude také v pátek od 16.00 - 18.00 hod.

S otcem Janem Berkou se budete moci rozloučit při mši svaté o svátku sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. v 10.30.