Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -  NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - 24. 1. 2021


Nedělní mše svaté v Bratrušově jsou slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách – v 10.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků je nutné dodržovat v lavici maximální možný odstup od souseda. Platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou a zákaz zpěvu. Zpívat budou jen zpěváci na kůru. Stále také prosíme dle možností o přijetí svatého přijímání na ruku a nepředávání znaku pokoje rukou.

Dnes naposledy můžete přispět do kasičky v kostele na Tříkrálovou sbírku. Sbírka u dveří při odchodu z kostela je dnes určená pro České katolické biblické dílo.