Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 10. 1. 2021

 

Děkuji za vaše dary při sbírce pro farnost minulou neděli. Vybrali jsme 1150,- Kč. Pán Bůh zaplať. Vyúčtování hospodaření farnosti za minulý rok je přístupné na vývěsce.

Nedělní mše svaté v Bratrušově jsou slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách – v 10.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků je nutné dodržovat v lavici maximální možný odstup od souseda. Platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou a zákaz zpěvu. Zpívat budou jen zpěváci na kůru. Stále také prosíme dle možností o přijetí svatého přijímání na ruku a nepředávání znaku pokoje rukou.

Tříkrálová koleda dům od domu se v děkanátu Šumperk neuskuteční. Zato je prodloužena do 24. ledna 2021 a přispět můžete po internetu. Na stránkách www.trikralovasbirka.cz si můžete poslechnout koledu a přispět do online kasičky. Aby se váš dar připsal Charitě Šumperk, uveďte PSČ 787 01. Klasicky do kasičky můžete přispět zde v kostele do neděle 24. 1. včetně.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.