Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22. 1. 2023

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

               

 Vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na podporu biblického apoštolátu. Pán Bůh zaplať.

Dne 11. února je svátek Panny Marie Lurdské. Je to zároveň Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Vše bude v neděli 19. února v 9.00 hod. v našem kostele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Je to v neděli, abychom prožili tu mši svatou a modlili se za nemocné všichni společně jako farnost.

V sobotu 4. února 2023 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku na vývěskách a na internetu, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.

Informace (nejen) pro mládež:

Srdečně zvu, drazí, do Šumperka v pátek na mši svatou s našimi mladými a po ní bude následovat večer chval. Je to novinka v naší farnosti, kdy chceme zůstat ještě v kostele, adorovat Pána a chválit ho písněmi. Přijďte se svými úmysly.

Informace Centra pro rodinu:

V pátek 3. února – o pololetních prázdninách – připravujeme pro děti GRÓNSKOU BOJOVKU. Děti zveme na celodenní program od 9.00 do 15.00 na farním středisku a venku. Na program je nutné se předem přihlásit. Podrobnosti na webových stránkách Centra pro rodinu.