Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 27. 11. 2022

               

 Děkuji za vaše dary pro charitu z minulé neděle. Darovali jste 4825,- Kč. Pán Bůh zaplať.


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

sobota – 7.00 hod. v kostele roráty

neděle – mše svatá v 9.00 hod.

V adventu budou každou sobotu v 7.00 hod. ráno rorátní mše svaté. Všechny mše svaté v adventu (nejen ty rorátní) budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku u vchodu. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 a od 14.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně se bude zpovídat ve středu a v pátek přede mší svatou.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať.