Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

2. NEDĚLE POSTNÍ - 28. 2. 2021


Děkuji za vaše dary při sbírce „Svatopetrský haléř“ minulou neděli. Vybrali jsme 4962,- Kč. Za týden je první neděle v měsíci a sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať.


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Nedělní mše svaté budou stále, jak tomu bylo v minulých měsících v době nouzového stavu, slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách v 9.00 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 3 osoby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Stále platí zákaz zpěvu a předávání znaku pokoje rukou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně bude příležitost ke svaté zpovědi v pátek přede mší svatou.

Pobožnost křížové cesty je v pátky přede mší svatou v 17.30 hod. a v neděli v 8.30 hod.

Při odchodu si vylosujte „farní postní úkol“. Můžete se tak dobrovolně připojit a přinášet postní oběti ve společenství s ostatními. Bílé kartičky jsou pro dospělé, žluté pro děti. Pokud jste úkol z minulé neděle splnili, můžete si vzít u oltáře malý dáreček jako povzbuzení na postní dobu.

Naše rodiny se po úspěšném adventně-vánočním filmu rozhodly přispět k našemu intenzivnímu prožívání postní doby natočením dalšího cyklu filmů, které budou zveřejněné každou postní neděli na internetu. Seriál s názvem "Pod pokličkou postní doby" je inspirován tématy nadcházejících postních nedělí a jeho druhý díl je připraven k zhlédnutí ZDE.