Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 11. 4. 2021

               

 Děkuji za vaše dary pro kněžský seminář z minulé neděle. Vybrali jsme 5.229,- Kč. Pro křesťany ve Svaté zemi jste u Božího hrobu darovali 2.700,- Kč, pro farnost 2.020,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Nedělní mše svaté jsou stále, jak tomu bylo v minulých měsících v době nouzového stavu, slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách v 9.00 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 3 osoby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Stále platí zákaz zpěvu a předávání znaku pokoje rukou.

V pátek 16. 4. po mši svaté prosím o setkání Pastorační rady farnosti. Pokud byste nemohli, navrhněte pak jiný den a dejte vědět. Pán Bůh zaplať.