Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 16. 5. 2021

                

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Společná májová pobožnost se koná v kostele ve všední dny vždy po mši svaté.

Již dnes informujeme, jak bylo avizováno v Tam&Tamu, že v sobotu 5. června se bude konat u kostelíčka nad Bludovem pouť všech dětí. Zveme nejen děti, které chodí do náboženství, ale také jejich rodiče a kamarády. V 9.30 hod. bude pro všechny mše svatá a pak program v přírodě: biblická cesta, hry a soutěže. Počítáme s opékáním špekáčků, které budou pro všechny připravené. Mši svatou a kázání bude mít pro vás P. Roman Vlk, kterého mnozí znáte z úspěšných internetových kázání a soutěží z Vlčího doupěte pro děti v době covidu. Autobus k hájence nad Hrabenovem odjíždí v 8.15 z autobusového nádraží v Šumperku, o tři minuty později od mototechny. Pak je to 20 minut pěšky lesem ke kostelíčku. Podrobnosti o cestě dětí z Rapotína ohlásíme o dalších nedělích. Děti letos kvůli pandemii moc do náboženství nechodily. Proto je zveme aspoň teď, aby prožily den ve společenství věřících kamarádů, naplněný zčásti modlitbou, zčásti smysluplnou zábavou. Prosíme rodiče, pamatujte na sobotu 5. června a udělejte si pouť spolu s dětmi.

Za týden o slavnosti Seslání Ducha Svatého se koná tradiční sbírka na církevní školy v arcidiecézi. Pán Bůh zaplať.