Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17. 10. 2021

                

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v 18.15 hod.

pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – mše svatá v 9.00 hod.

V pátek zveme všechny farníky k modlitbě za misionáře. Po mši svaté bude tzv. „Misijní most modlitby“ čili adorace za misie a misionáře. Prosíme, přijďte podpořit misionáře nejen finančními dary ale i modlitbou. Za týden je totiž misijní neděle a sbírka bude určená pro misie.

Příští sobotu zveme do Šumperka na celodenní duchovní obnovu pro ženy s Františkou Böhmovou, s názvem "7 darů Ducha svatého". Bude se konat na farním středisku na od 9.00 do 16.00.   

Rovněž na farním středisku v Šumperku se ve středu 27. října 2021 uskuteční prázdninový program pro děti od 5 do 15 let.  Program bude motivován podzimem a nadcházejícími Dušičkami. Součástí programu bude oběd. Začínáme společnou mší svatou v 8.30. 

Animátoři mládeže zvou všechny žáky II. stupně na víkendovku Camino, která proběhne v Sobotíně od 22.-24.10. Dnes je třeba se přihlásit. Více informací je na plakátcích a webových stránkách mládeže.

V sobotu 30.10. zveme na farní výlet do Prahy. V programu bude hlavně prohlídka velké výstavy v Pálffyho paláci na Malé Straně věnované sv. Ludmile. Výstava zahrnuje téměř dvě stovky historických uměleckých exponátů různých staletí z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Pomodlíme se také u obrazu Panny Marie Rynecké umístěného v obnoveném Mariánském sloupu a zúčastníme se společné mše svaté. Bude samozřejmě také čas na oběd. Návrat večer kolem 20.00 hod. Sraz na nádraží v Šumperku nejpozději v 6.00 hod. ráno, odjezd 6.11. Zpáteční jízdenku ČD si kupuje každý sám vzhledem k různým slevám, na které máte nárok. Vstup na výstavu je zdarma. Na výlet pojede otec Slawomir.