Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26. 6. 2022

               

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v 18.15 hod. – slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 10.30 hod.

V červenci a srpnu budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu bude za týden v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. (od příští neděle). Výjimkou bude den farní pouti 14. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod.

Při mši svaté za týden se budete moci rozloučit s otcem Janem Berkou.

Srdečně zveme na odpolední program dnešní farní pouti v Šumperku. V 15.00 hod. bude eucharistická pobožnost v kostele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme v 16.00 hod. představení připravené maminkami s dětmi. Při farní pouti proběhne také jako v minulých letech benefiční akce. Letošní benefiční prodej bude určený pro holčičku s postižením, kterou čekají finančně náročné terapie. Připomínáme, že dnes nebude v Šumperku večerní bohoslužba. Srdečně všechny zveme.

Středa v tomto týdnu je před prvním pátkem v měsíci. Nebude však v Šumperku tradiční celodenní zpověď. Zpovídat se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. a odpoledne od 14.00-16.00 hod. Zpověď ale bude také v pátek od 16.00 - 18.00 hod. V Rapotíně bude příležitost ke svaté zpovědi ve středu a v pátek přede mší svatou.

Na stole u vchodu si můžete zakoupit knihu s názvem „Dotyk květem, dotyk trnem“ věnovanou těmto blahořečeným sestrám. Cena je 100,- Kč, peníze dávejte do kasičky na sloupu.