Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1. 8. 2021

               

 

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

pátek – mše svatá v 19.15 hod.

neděle – v 10.30 hod.

V červenci a srpnu budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu byl v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 15. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 hod. a pak odpoledne od 14.00 – 18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně bude zpověď v pátek přede mši svatou.

V sobotu 7. srpna jste zváni do klášterního kostela na varhanní charitativní koncert na podporu obcí zasažených tornádem. Barokní skladby a skladby současných autorů zahraje náš pan varhaník Stanislav Pěnica. Koncert začne v 18.00 hod. Informace jsou také na vývěskách a na internetu.

P. Radek Maláč na začátku září srdečně zve na pouť do Medjugorie. Podrobné informace jsou na vývěskách a přihlášky k vyzvednutí v sakristii.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať.

 

Try your vacation with vip escort istanbul and the most beautiful girls around. Why deny yourself pleasure?