Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25. 9. 2022

               

 

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v 9.00 hod. – slavnost sv. Václava

pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – mše svatá v 9.00 hod.


V sobotu 1. října ve 13.00 hod. zveme na pouť sv. Michaela Archanděla v Rejcharticích.

V sobotu 15. října zveme na pouť na Svatý Hostýn. Zvlášť zveme všechny členy živého růžence. Cena 350,- Kč, děti do 12 let neplatí. Odjezd v 8.00 hod. ráno od Mototechny. V programu je mše svatá a společná křížová cesta, pak volný čas na oběd, procházku či zakoupení památek. Návrat do Šumperka kolem 17.30. Zapsat se můžete v sakristii, kde je třeba zaplatit zálohu 200,- Kč nebo celou částku.

Svatohubertská pouť bude v neděli 9. 10. v 9.00 hod. Srdečně zveme.

V neděli za týden je první neděle a sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať.

Cyrilometodějská křesťanská akademie zve na velmi zajímavé vzdělávací programy: Teologie v životě křesťana a Mobilní univerzitu ve formě vzdělávacích zájezdů. Podrobné informace jsou na vývěskách a na farních webových stránkách.