Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

           5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 15. 5. 2022               

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle pro křesťanská média, vybrali jsme 7627,- Kč. Pán Bůh zaplať. Vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na naše opravy. Za týden je tradiční sbírka na pronásledované křesťany.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele ve všední dny vždy po mši svaté.

Tento týden bude v Šumperku další setkání náboženství pro dospělé, tentokrát bude téma: Mše sv. prožívání a výklad. Sejdeme se ve čtvrtek v 18.45 hod. na farním středisku.

V pátek 20. května jste zváni na koncert souboru Avonotaj k 20. výročí založení. Koná se v klášterním kostele v Šumperku v 19.00 hod.

V sobotu 11. června se po dvou letech přestávky koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání v katedrále v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.30 hod. od Mototechny, cena 250,- Kč. Návrat po zakončení po 19.00. Zatímco v sobotu 18. června se uskuteční v Sobotíně děkovná mše svatá za blahořečení sestry Marie Paschalis, jak jste to mohli číst v časopise. I tam pojede autobus, cena 100,- Kč. Na obě poutě se můžete zapisovat na stolku u vchodu.