Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

5. NEDĚLE POSTNÍ - 26. 3. 2023

               

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
čtvrtek – mše svatá v 18.15 hod.

V tomto týdnu se koná ve farnostech děkanátu postní zpověď. Podrobný program je na vývěskách, v časopise či na internetu. V Rapotíně bude zpověď jinak než v minulých letech ve čtvrtek od 17.15 hod. a jen v tento den bude v tomto týdnu v Rapotíně mše svatá v 18.15. Jinak zveme všechny na duchovní obnovu do Šumperka. Od středy 29. 3. do pátku 31. 3. máme tam možnost poslechnout duchovní slovo, modlit se ve společenství a duchovně načerpat. Povede ji P. Vojtěch Janšta. Všichni farníci, kteří mají možnost jet autem, ať myslí na druhé a nabídnou volná místa ostatním.

V pátek 31.3. bude také mládežnická mše svatá tentokrát v Rudě nad Moravou. Více informaci je na webu mládeže a na nástěnce.

Za týden je také Květná neděle. Doneste si s sebou ratolesti. Bohoslužby budou začínat venku u kostela, pak půjdeme průvodem k oltáři. Připomínáme také, abyste za týden donesli do kostela svou krabičku s postní almužnou. Koše budou připraveny a přinesete je k oltáři spolu s obětními dary.

Dnes nezapomeňte přijít po mši sv. na kus řeči do "Farní kavárny".

 

Informace Centra pro rodinu:

Na Zelený čtvrtek 6. dubna od 8.00 do 14.30 plánujeme pro děti program s velikonoční tematikou.  Malý zelený oběd bude součástí. Na program je nutné se přihlásit. Více informací naleznete na vývěsce. 

V sobotu 15.dubna se na farním středisku uskuteční celodenní program pro maminky a dcery od 6 do 12 let. 

O týden později, od pátku 21.  do neděle 23. dubna se v areálu bývalého kláštera v Újezdu u Uničova uskuteční víkendový pobyt pro maminky s dcerami od 10 let. Podrobnosti o obou programech, které jsou zaměřeny na prohloubení vztahu mezi maminkami a dcerami, naleznete na vývěsce a je nutné se na ně přihlásit předem.