Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2. 10. 2022

               


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa – mše svatá v 18.15 hod.

pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – mše svatá v 9.00 hod.


Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. s půlhodinovou přestávkou na oběd v poledne. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpověď bude také na první pátek od 15.00 do 18.00 hod. V Rapotíně bude zpověď ve středu a pátek přede mši svatou. 

V pátek bude v Šumperku první mládežnická mše svatá v tomto školním roce. Po mši bude následovat posezení na středisku. Srdečně zvou animátoři mládeže a otec Josef.

Začíná měsíc říjen, kdy církev zvlášť doporučuje modlitbu svatého růžence. V kostele je společný růženec půl hodiny před každou mší svatou. Pamatujme na to také při soukromé i rodinné modlitbě.

V neděli za týden 9. 10. zveme na 9.00 hod. na tradiční svatohubertskou pouť.

Dnes je poslední možnost přihlásit se n a pouť na Svatý Hostýn.

Nové číslo našeho časopisu bude výjimečně až v neděli za týden.