Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22. 1. 2023

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

               

 Vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené na podporu biblického apoštolátu. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb ve všední dny bude v tomto týdnu obvyklý.

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

neděle – mše svatá v 9.00 hod.

Dne 11. února je svátek Panny Marie Lurdské. Je to zároveň Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Vše bude v neděli 19. února v 9.00 hod. v našem kostele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Je to v neděli, abychom prožili tu mši svatou a modlili se za nemocné všichni společně jako farnost. Po mši svaté pak připravíme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na faře.

V sobotu 4. února 2023 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku na vývěskách a na internetu, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.

Informace (nejen) pro mládež:

Srdečně zvu, drazí, do Šumperka v pátek na mši svatou s našimi mladými a po ní bude následovat večer chval. Je to novinka v naší farnosti, kdy chceme zůstat ještě v kostele, adorovat Pána a chválit ho písněmi. Přijďte se svými úmysly.

Informace Centra pro rodinu:

V pátek 3. února – o pololetních prázdninách – připravujeme pro děti GRÓNSKOU BOJOVKU. Děti zveme na celodenní program od 9.00 do 15.00 na farním středisku a venku. Na program je nutné se předem přihlásit. Podrobnosti na webových stránkách Centra pro rodinu.