Farnost Šumperk

Římskokatolická farnost Šumperk


1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 1. prosince 2019V adventu budou denně rorátní mše svaté. Budou se konat v 6.30 hod. ráno. V úterý a čtvrtek budou zvlášť zaměřeny pro děti. V tyto dny zveme na tradiční snídani na pastorační středisko. Ve všechny středy zveme po rorátech na posezení na středisku všechny dospělé. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny nebudou. Večerní bohoslužby ve čtvrtky a pátky zůstávají beze změny. Výjimkou bude tento čtvrtek, kdy se koná akce Mikuláš pro město – tento týden mše sv. ve čtvrtek výjimečně nebude. Všechny mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku vzadu v kostele. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpovídat se bude také v pátek od 15.00-18.00 hod.

Ve čtvrtek proběhne tradiční mikulášská oslava. Prosíme, aby se dospělí i děti připojili do průvodu jako andělé. Opět počítáme také s dětmi v kostýmech čertů. Nesmí však nosit s sebou žádná mazadla ani gumové masky na obličeji a musí povinně dojít v 16.00 na farní středisko, kde budou zapsaní. Roli velkých čertů budou hrát předem domluvené osoby. Oblečení i křídla andělů (v případě, že nebudete mít svoje) budou k dispozici  ve čtvrtek 5. prosince v 16.00 v sále farního střediska, odkud se v 16.30 společně vyrazí ke Grandu, kde se andělé a čerti přidají k průvodu, který od Grandu vyráží v 17.00. Dospělý doprovod pro děti bez rodičů bude zajištěn. Děti, které půjdou bez rodičů, si vyzvedněte na farním středisku po skončení akce. 

Jako každý rok prosíme o pomoc v přípravě kostela na svátky. Již dnes informujeme, že ve středu 18. 12. od 16.00 hod. se budou zdobit stromky a také stavět Betlém. Pak bude následovat úklid. Zapamatujte si tento termín a přijďte, prosíme, pomoci. Pán Bůh zaplať. 

Srdečně zveme na programy Centra pro rodinu:

  Srdečně zveme předškolní děti a děti prvního stupně na tradiční program Mikuláš pro nejmenší, který se uskuteční na farním středisku v úterý 3. prosince od 15.30. Cena mikulášského balíčku  - 30 Kč/dítě. Na program je potřeba se předem přihlásit. 

 8. prosince se uskuteční od 16.00 na farním středisku Adventní odpoledne pro manžele s podtitulem Manželství jako ring, anebo cesta k Bohu? Můžeme se těšit na přednášku, svědectví a následné sdílení s manželskými páry z farnosti Ruda nad Moravou, které jsou zapojeny do hnutí pro manžele Équipes Notre Dame. Zveme manželské páry z celého děkanátu. 

Prosíme děti, které nacvičují vánoční divadlo, aby po skončení deváté mše svaté zůstaly v kostele. Nácvik bude už probíhat zde, a to i další neděle. Informujeme, že vánoční divadlo pro školy se uskuteční  v úterý 17. prosince, a to v časech 8.15, 9.30, 11.00.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 13,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.