Služba nemocným - nemocniční kaplanka

Současná medicína uznává již bez předsudků, že vedle péče o tělo je důležitá péče i o duši. Je to známka, že si stále více uvědomujeme, že duchovní svět nepatří pouze do soukromí a jen některým, co chodí do kostela, ale že duchovní potřeby jsou součástí každého z nás, ať věřícího či nevěřícího. Každý hledá odpovědi po smyslu života, smyslu utrpení, nemoci, smrti, ptá se na otázku, kdo je, proč tu vlastně je, a jestli to má to ještě cenu. Tyto otázky se často vynořují, až když v našem životě dochází k závažným změnám - např. při vážném onemocnění, při změně životní situace, při setkání se smrtí. Nebo ve stáří. Současné nemocnice vycházejí vstříc těmto duchovním potřebám lidí, proto je tu práce nemocničního kaplana, který nabízí doprovázení nemocných i jejich blízkých v hledání odpovědí na tyto otázky, pomáhá jim hledat nové síly, překonávat jejich obavy, utrpení a úzkosti.

 

Nemocniční kaplan je člověk speciálně vyškolený, vyslán státem uznanou církví a akceptován zdravotnickým zařízením, v němž tuto službu poskytuje. Spolupracuje s duchovními ostatních denominací a na vyžádání zprostředkovává nemocným, jejich příbuzným a personálu, kontakt s nimi. Nemocniční kaplan nabízí péči lidem jakéhokoliv vyznání i bez vyznání. Duchovní péče je určena nemocným, jejich blízkým  i příbuzným,personálu, který o ně pečuje. Nabízí naslouchání, rozhovor, povzbuzení, podporu a provázení, posilu, mlčenlivou přítomnost u lůžka, modlitbu, četbu z Bible, bohoslužby a svátosti.

 


V šumperské nemocnici působí kaplanka Mgr. Lenka Topolanová. Můžete ji kontaktovat na čísle: 606 044 869 nebo mailem: topolanova@nemspk.cz. Během pobytu v nemocnici vám návštěvu zprostředkuje zdravotnický personál na oddělení.