Výuka náboženství

Vyučování náboženství na Farním středisku v Šumperku ve školním roce 2021/2022

 

Předškoláci 

V úterý 15:45-16:30 – Mgr. Lenka Špatná

 

1. a 2. tř.:

v úterý 16:00-17:00 hod. – Mgr. Eva Heiserová

 

3. a 4.tř. (příprava na 1. sv. přijímání):

Ve středu 16:00-16:45 – o. Jan Berka

 

5.-6. tř.:

v úterý 16:30-17:30 hod. – Ing. Věra Schlemmerová

 

7. a 8. tř.:

v úterý 15:00-16:00 hod. – Marie Sovadinová

 

9. tř. + středoškoláci:

ve středu 18-19 hod. - o. Jan Berka, Eva Rozsívalová, Pavel Rozsíval

 

Kontakt: o. Jan Berka – 731 965 271

Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku je otevřené i pro děti 

a mládež z ostatních farností děkanátu, pokud jim to víc vyhovuje.