Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - 23. 1. 2022

 

Otec Jan zve na další setkání Náboženství pro dospělé, které proběhne tento čtvrtek v 18:45 na farním středisku v Šumperku. Tentokrát na téma: Bible: V čem je neomylná a v čem se plete? Všichni jste srdečně zváni

V pátek bude v Šumperku mládežnická mše svatá. Témata zní: Je apoštolů jen 12? Těšíme se na všechny mladé. Kvůli koronavirové situaci se po mši tentokrát nebude konat posezení na středisku.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a tradičně zveme na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tentokrát se bude tato mše sv. konat v neděli 13. února. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli.

Děkuji za vaše dnešní dary při sbírce na podporu biblického apoštolátu. Pán Bůh zaplať.