Aktuální informace Dolní Studénky

Aktuální informace Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 7. 4. 2024

               

          Srdečně děkuji za vaše dary do mzdového fondu arcibiskupství z minulé neděle, do kterého jste darovali 2690 Kč a za dary pro humanitární pomoc v Gaze ve výši 1110 Kč. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.
neděle – mše svatá v 7.30 hod.

          V pondělí 8. 4. je slavnost Zvěstování Panně Marii. V tento den ale nebude mše svatá ve Studénkách. Srdečně zveme večer na 18.00 hod. do klášterního kostela v Šumperku. Jednou za rok v den jeho poutní slavnosti se tam koná mše svatá. Tradičně bude obětovaná za úctu k počatému životu, maminky v požehnaném stavu a všechny nenarozené děti. Tradičně zveme k účasti všechny těhotné maminky. Pokud přijdou, budeme se za ně zvlášť modlit, svěříme je pod ochranu Panny Marie, obdrží také speciální požehnání. Prosíme, abyste to řekli všem rodinám, o kterých víte, že čekají dítě.

          Od pondělí začíná také pětidenní duchovní příprava na sobotní slavnost uvedení do úřadu nového otce arcibiskupa Josefa. V Studénkách půl hodiny přede mši svatou ve čtvrtek bude růženec na jeho úmysl. Vše povedou kněží. Prosíme, abyste na to pamatovali a přišli ve čtvrtek opravdu o půl hodiny dříve. Také v pondělí v klášterním kostele v Šumperku modlitba začne už v 17.30 hod.

          V sobotu nebude ranní mše svatá v Šumperku, všichni kněží jedou do Olomouce, kam jste vy také srdečně zváni. Mše svatá v Hraběšicích bude jako obvykle.

          Spolu s novým číslem časopisu dostanete dnes také texty pro denní modlitbu za otce arcibiskupa v rodinách. Prosíme, všichni na něj v tomto týdnu pamatujte v osobní či rodinné modlitbě. Pán Bůh zaplať.

         Centrum pro rodinu vás zve na dvě zajímavé akce. Nejprve na besedu nejen pro seniory s Marcelou Řezníčkovou ve středu 10. dubna s biblickým tématem víra Abrahama, Sáry a moje na farní středisko v Šumperku po mši svaté v 8.30. A také na víkend pro ženy, který se uskuteční od 26. do 28. dubna 2024 v Mladoňově. Provázet celým víkendem bude Františka Böhmová. Bližší informace na vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

         Od 19.-21. 4. bude víkendovka Camino a to v Bludově.

         Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.