Aktuální informace Rapotín

Aktuální informace Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín
26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2023
 
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
středa – mše svatá v 18.15 hod.
pátek – mše svatá v 18.15 hod.
neděle – mše svatá v 9.00 hod.

V úterý 3. 10. se uskuteční v Šumperku každoroční biskupská vizitace farnosti. Tentokrát se ale chce otec biskup Antonín setkat i s farníky a pastorační radou. Proto toto úterý bude v Šumperku mimořádná mše svatá v 18.00 hod., kterou pro nás bude sloužit biskup Antonín Basler. Po mši svaté bude setkání s pastorační a ekonomickou radou farnosti. Na toto setkání zveme i rapotínskou radu.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpověď bude také na první pátek od 15.00 do 18.00 hod. V Rapotíně ve středu a pátek přede mší svatou.

V pátek bude v Šumperku v 18 hodin mládežnická mše svatá. Zveme všechny mladé tělem i duší na společnou mši, po které bude následovat program na farním středisku. Pozor změna! Mládežnické mše budou vždy první pátek v měsíci.

Tradiční svatohubertská pouť v Rapotíně bude v neděli 8. 10. v 9.00 hod. Srdečně zveme.

Na internetových stránkách farnosti je dostupný záznam setkání s otcem biskupem Josefem Nuzíkem v Králíkách.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Informace Centra pro rodinu:

Protože se měsíc říjen tradičně považuje za měsíc Panny Marie Růžencové, zveme v sobotu 7. října zájemce na společný výlet, kde se u pěti kapliček, které uvidíme cestou, pomodlíme vždy jeden desátek. Sraz u vlakového nádraží je v 9.05, pojedeme do Hanušovic, plánovaný odjezd zpět z Horního Bohdíkova je v 15.22 autobusem. Více informací se dozvíte na vývěskách u kostela. Na program je nutné se přihlásit na mailu centra pro rodinu cprsumperk@ado.cz.

Tak jako každý rok nabízíme i letos o podzimních prázdninách celodenní program pro školní děti, a to ve čtvrtek 26. října. Začínáme společně na farním středisku. Součástí programu bude kromě jiného tvořivá dílna a zábavné hry v přírodě. V souvislosti s blížícím se dušičkovým svátkem chceme navštívit hromadný hrob nad bratrušovskou střelnicí. Délka trasy je kolem 6 km. Srdečně zveme i rodiče, kteří mají čas. Děti si, prosím, vyzvedněte v parčíku u Kauflandu v 15.00. Na program je nutné se přihlásit na cprsumperk@ado.cz nebo tel. 731402395.