Informace pro pozůstalé - hlášení pohřbů

Informace pro pozůstalé - hlášení pohřbů

Pohřeb

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila.
Věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál u našeho nebeského Otce.
Pokud zesnulý věřil v život věčný - byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan - s církevními obřady. Na rakvi by měl být Kristův kříž.
Církev velmi doporučuje zachovat zbožný zvyk pohřbívání těl zemřelých do země; nezakazuje však pohřeb žehem.
 
Při vyřizování pohřbu se nejprve dohodne termín pohřbu na faře, teprve potom se kontaktuje pohřební služba. Farář také zajistí kostel, kostelníka a varhaníka. Pohřební služba zajistí všechno ostatní.
Křesťanský pohřeb ve farnosti Šumperk se koná podle církevního práva nejprve v kostele, z něhož následuje pohřební průvod na místní hřbitov, kde jsou ostatky zesnulého uloženy do země. Při kremaci se koná pohřeb taktéž v kostele a ostatky s rakví se poté odváží ke zpopelnění.
 
Nemějte obavy, že neznáte všechny úkony při mši svaté nebo církevním rozloučení, či že na pohřeb přijdou i ateisté. Jedná se o poslední službu zesnulému a nezáleží na vyznání těch, kteří mu ji přijdou prokázat. Kněz si je této situace vědomý, proto Vás při obřadech upozorní, kdy který úkon provádět.