Pastorační středisko

Pastorační středisko

Farní pastorační středisko se nachází na Kostelním nám. 4. Nabízí řadu aktivit, které využívají hlavně děti a mládež, ale i dospělí. V přízemí se nachází farní společenská místnost, kde se konají různá setkání, vyžadující kuchyňské zázemí. Nachází se tam také zkušebna farního sboru, farní knihovna a místnosti Centra pro rodinu Šumperk.

V prvním poschodí najdou své zázemí maminky s malými dětmi v podobě herny pro děti a také mládež, která má možnost setkávat se ve své místnosti. Vyučuje se tam také náboženství a konají setkání jiných farních společenství rodin, děti, mládeže a dospělých. K dispozici je tam také kaple pro modlitební setkání. Ve velké přednáškovém sále se konají přednášky pozvaných hostů a akce pro děti a mládež vyžadující větší prostor.

Všechny aktivity na středisku se konají po domluvě s vedením farnosti nebo nahlášení přes webový formulář.

 

Provoz farního střediska mládeže je spolufinancován z příspěvku města Šumperka.