Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 4. 6. 2023

               

 Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. V Bratrušově ji ale oslavíme v neděli za týden 11. 6. Mše svatá bude v 10.30 hod. Po mši svaté bude krátká adorace Nejsvětější svátosti a požehnání. Na hlavní pouť Božího Těla u kostelíčka nad Bludovem zve také v neděli za týden P. Otto.

V sobotu 17. 6. v 11.00 hod. se koná již tradiční Pouť lidí dobré vůle na Štolnavě. Chceme se zde společně pomodlit za mír ve světě a zvlášť na Ukrajině. Na pouť je možno dorazit pěšky, na kole nebo autem. Jste všichni srdečně zváni.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.