Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -  NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - 24. 1. 2021

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:


středa – pohřební mše svatá za + Jiřího Zajíce – 10.00 hod.

čtvrtek – mše svatá v 16.00 hod.
             neděle – v 7.30 hod.

Nedělní mše svaté v Dolních Studénkách jsou slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách – v 7.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků je nutné dodržovat v lavici maximální možný odstup od souseda. Platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou a zákaz zpěvu. Zpívat budou jen zpěváci na kůru. Stále také prosíme dle možností o přijetí svatého přijímání na ruku a nepředávání znaku pokoje rukou.

Dnes je sbírka určená pro České katolické biblické dílo. Pán Bůh zaplať!