Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 4. 6. 2023

               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

neděle – mše svatá v 7.30 hod.


Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Po mši svaté bude krátká adorace Nejsvětější svátosti a požehnání obci před kostelem. Kéž je tento den radostnou oslavou Ježíše, svědectvím naší víry a také přímluvnou modlitbou za naši obec. Na hlavní pouť Božího Těla u kostelíčka nad Bludovem zve také v neděli za týden P. Otto.

V sobotu 17. 6. v 11.00 hod. se koná již tradiční Pouť lidí dobré vůle na Štolnavě. Chceme se zde společně pomodlit za mír ve světě a zvlášť na Ukrajině. Na pouť je možno dorazit pěšky, na kole nebo autem. Jste všichni srdečně zváni.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.