Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26. 6. 2022

               

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v 16.45 hod. – slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

sobota – v 18.00 hod.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu bude za týden v časopise. V Dolních Studénkách budou během prázdnin mše svaté s nedělní platností v soboty v 17.00 hod.

Začínáme od nejbližší soboty, kdy ale výjimečně bude mše svatá až v 18.00 hod. Při této mši svaté za týden se budete moci rozloučit s otcem Janem Berkou.

Srdečně zveme na odpolední program dnešní farní pouti v Šumperku. V 15.00 hod. bude eucharistická pobožnost v kostele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme v 16.00 hod. představení připravené maminkami s dětmi. Při farní pouti proběhne také jako v minulých letech benefiční akce. Letošní benefiční prodej bude určený pro holčičku s postižením, kterou čekají finančně náročné terapie. Připomínáme, že dnes nebude v Šumperku večerní bohoslužba. Srdečně všechny zveme.

Středa v tomto týdnu je před prvním pátkem v měsíci. Nebude však v Šumperku tradiční celodenní zpověď. Zpovídat se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. a odpoledne od 14.00-16.00 hod. Zpověď ale bude také v pátek od 16.00 - 18.00 hod. V Studénkách bude příležitost ke svaté zpovědi ve středu přede mší svatou.