Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 27. 11. 2022

               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu:

čtvrtek – mše svatá v 16.00 hod.

       neděle – mše svatá v 7.30 hod.

  

Děkuji za vaše dary pro charitu z minulé neděle. Darovali jste 1930,- Kč. Pán Bůh zaplať.

V Šumperku jsou v době adventní roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 a od 14.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.