Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 28. 11. 2021

               

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

       čtvrtek – mše svatá v 16.00 hod.

       neděle – mše svatá v 7.30 hod.


Všechny mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku u vchodu. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Studénkách se bude zpovídat ve čtvrtek přede mší svatou.

O. Jan zve všechny na další setkání náboženství pro dospělé. Tentokrát bude téma: Ježíšův příběh. Setkání proběhne ve čtvrtek 2.12. od 18:45 na středisku v Šumperku. 

Při odchodu si vezměte kartičky s adventními úkoly. Jsou tam jak pro děti, tak i pro dospělé a všechny potřebné informace najdete přímo na nich.

První setkání dolnostudénské synody se uskuteční v neděli 5. prosince po mši svaté v sakristii. Srdečně vás zve vedoucí skupinky Jiří Jančík.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.