Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 11. 4. 2021

            

Děkuji za vaše dary pro kněžský seminář z minulé neděle. Vybrali jsme 2.470,- Kč. Pro křesťany ve Svaté zemi jste u Božího hrobu darovali 1.455,- Kč, pro farnost 1.435,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

neděle – v 7.30 hod.

Nedělní mše svaté jsou prozatím stále, jak tomu bylo v minulých měsících v době nouzového stavu, slouženy veřejně v obvyklých nedělních hodinách v 7.30 hod. Není třeba se zapisovat, avšak je nutné dodržovat určitá pravidla. V každé lavici smí sedět 2 osoby. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Stále platí zákaz zpěvu a předávání znaku pokoje rukou.