Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19. 9. 2021          

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.
       neděle – mše svatá v 7.30 hod.

Otec Jan zve tento čtvrtek na náboženství pro dospělé. Téma setkání bude: "Zakázaná evangelia a jiné apokryfy". Koná se se na farním středisku v Šumperku v 18:45. Zveme všechny zájemce.

Příprava na biřmování mládeže bude probíhat vždy ve středu v 18:00 na středisku v Šumperku. Zveme všechny mladé od 15ti let. Přípravu na biřmování zahajujeme po 4 letech, další možnost bude opět za 4 roky.

V sobotu 2. 10. zveme na pouť na Svatý Hostýn. Je to první sobota, navíc v růžencovém měsíci říjnu. Proto zvlášť zveme všechny členy živého růžence. Cena 250,- Kč, děti do 12 let neplatí.  Odjezd v 8.00 hod. ráno od Mototechny. V programu je mše svatá a společná křížová cesta, pak volný čas na oběd, procházku či zakoupení památek. Na zpáteční cestě se zastavíme v Přerově v krásném kostele sv. Vavřince, kde kromě prohlídky se pomodlíme s novoknězem P. Petrem Janíčkem. Na závěr nám o. Petr udělí novokněžské požehnání. Návrat do Šumperka kolem 17.30. Zapsat se můžete nejpozději do pátku večer na stolku u bočního vchodu.

Všechny mladé zveme na mládežnickou mši svatou, která proběhne v pátek v 18:00 v Šumperku. Téma mše bude: Bůh je i offline. Po mši svaté jsou mladí zváni na farní středisko k posezení a přivítání nového kaplana pro mládež.

Tento čtvrtek srdečně zveme rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti na společné slavení mše svaté, kterou ve čtvrtek 23. září v 10.00 zahájíme pravidelné čtvrteční dopolední setkávání Sedmikrásek. Nabídku mší pro rodiče a děti lze využít vždy jednou za měsíc ve čtvrtky dopoledne.

Srdečně zveme manželské páry z celého děkanátu na kurz Manželské večery, který se bude konat po osm večerů, a to vždy v úterý od 5. října do 23. listopadu od 19:00 do 21:30 na farním středisku v Šumperku, Kostelní náměstí 4, Šumperk. Bližší informace najdete na vývěskách u kostela nebo na stránkách Centra pro rodinu. Na program je nutné se předem přihlásit. 

    Všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli více informací o tom, co je to Biblické trio, zveme na krátkou informační schůzku na farní středisko příští neděli po deváté mši svaté. Biblické trio je založeno na setkávání nad Biblí ve skupině tří lidí v čase a na místě, které vyhovuje všem třem zúčastněným osobám. Má danou strukturu a dané téma. Myšlenka Biblického tria vznikla v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech. Těšíme se na vás.