Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1. 8. 2021

               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu následující:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

sobota – mše svatá v 17.00 hod.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu byl v časopise. V Dolních Studénkách budou během prázdnin mše svaté s nedělní platností v soboty v 17.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou v neděli jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 12.00 hod. a pak odpoledne od 14.00 – 18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Dolních Studénkách bude možnost zpovědi ve čtvrtek přede mši svatou.

V sobotu 7.8. v 15.00 hod. bude mše svatá u kostelíčka nad Bludovem. Srdečně zve P. Otto.

Také v sobotu 7. srpna jste zváni do klášterního kostela na varhanní charitativní koncert na podporu obcí zasažených tornádem. Barokní skladby a skladby současných autorů zahraje náš pan varhaník Stanislav Pěnica. Koncert začne v 18.00 hod. Informace jsou také na vývěskách a na internetu.

P. Radek Maláč vás na začátku září srdečně zve na pouť do Medjugorie. Podrobné informace jsou na vývěskách a přihlášky k vyzvednutí v sakristii.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.