Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7. 8. 2022

               

V červenci a srpnu budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15. Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu je v časopise.

Od úterý do neděle se koná v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže. Informace a přenosy z tohoto setkání můžete sledovat v TV Noe a rádiu Proglas. Je to pro nás všechny příležitost doprovázet mladé modlitbou a prožívat spolu s nimi tyto dny. Moc vás o to prosíme.

Svatební ohlášky:

13. 8. ve farnosti Podhorany na Slovensku chtějí uzavřít církevní manželství Filip Šebesta z Petrova nad Desnou a Alena Krištofová z Šarišské Trstěné.

 

V NEDĚLI ZA TÝDEN 14. 8. SE KONÁ FARNÍ POUŤ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

U této příležitosti v sobotu 13. 8. na 19.00 hod. zveme do kostela v Rapotíně na KONCERT PRO POTĚCHU DUŠE, při kterém vám nabídneme duchovní hudbu napříč staletími. Podrobnější informace o koncertu jsou na vývěskách a na internetu.

Poutní mše svatá bude v neděli v 9.00 hod. Stejně jako loni budou i letos v Rapotíně požehnány byliny. Můžete je donést s sebou, pokud jste si je během léta nasbírali nebo koupili, a položit na připravené místo k požehnání.

Odpoledne bude v 14.30 hod. eucharistická pobožnost za obec a požehnání a pak farní odpoledne na zahradě u fary. Jste srdečně zváni.