Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 22. 5. 2022

               

 Vaše dnešní příspěvky do kostelní sbírky jsou určené pro pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně bude ve středu. Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele ve všední dny vždy po mši svaté.

V sobotu 11. června se po dvou letech přestávky koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání v katedrále v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.30 hod. od Mototechny, cena 250,- Kč. Návrat po zakončení po 19.00. Zatímco v sobotu 18. června se uskuteční v Sobotíně děkovná mše svatá za blahořečení sestry Marie Paschalis, jak jste to mohli číst v časopise. I tam pojede autobus, cena 100,- Kč. Na obě poutě se můžete zapisovat na stolku u vchodu.

Všechny mladé zveme do Šumperka na páteční mládežnickou mši svatou. Tématem bude: Křest v Duchu Svatém. 3.- 4.6. z pátku na sobotu se uskuteční Noční přechod Jeseníku. trasa bude dlouhá cca 40 km. Více informací bude na nástěnce, stránkách mládeže nebo FB.

Všechny ministranty prosíme o účast na děkanátní pouti do Olomouce. V katedrále na mši sv. v 17.00 bude náš děkanát zajišťovat ministrantskou službu. Prosíme ochotné ministranty, aby se přihlásili u o. Jana. 

Na konec máme dnes pro vás zvláštní slovo od organizátorů Celostátního setkání mládeže:  

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Celostátní setkání mládeže. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat TV NOE a Rádio Proglas. Můžete tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na webových stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.

Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem.