Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.2. do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
sobota
24.2.
08:30 : za + Vlastu Vykoukalovou, živou a + rodinu a duše v očistci
17:00 Hraběšice: za + Roberta
neděle
25.2.
07:00 : za + Jarmilu Krystofovou a rodiče
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : na poděkování za přijatá dobrodiní, na úmysly přítomných, za duše v očistci a za živé i + klienty a pracovníky Charity a hospice, za charitni a hospicové dílo v našem kraji a dar Ducha Sv. pro všechny, kteří nemocným, umírajícím a potřebným lidem pomáhají skutkem slovy i modlitbami
pondělí
26.2.
08:30 : Za zemřelé Zdeňka a Ludmilu Suchomelovy a duše v očistci
úterý
27.2.
19:00 : ADORACE
středa
28.2.
08:30 : Za odpuštění hříchů v naší rodině, za naše zemřelé předky a za potracené děti rodiny Jana Kamlera.
čtvrtek
29.2.
18:00 : Za zemřelé Josefa a Milana Fogla a živou rodinu.
pátek
1.3.
18:00 : a živou a + rodinu Spačilovu, Herschovu a Pospíšilovu
sobota
2.3.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
17:00 Hraběšice: za + Roberta
neděle
3.3.
07:00 : za zemřelého otce a živou rodinu
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : za milosrdenství Boží pro zemřelého manžela a duše v očistci
pondělí
4.3.
08:30 : na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání
úterý
5.3.
19:00 : ADORACE
středa
6.3.
08:30 : Za +maminku, duše v očistci a živou rodinu.
čtvrtek
7.3.
18:00 : Poděkování za padesát let života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let
pátek
8.3.
18:00 : Poděkování za 84 let života s prosbou o požehnání a za duše v očistcí
sobota
9.3.
08:30 za * + rodinu a DO
17:00 Hraběšice
neděle
10.3.
07:00 : za + manžela (od manželky)
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : za živou a zemřelou rodinu Smékalovu
pondělí
11.3.
08:30 : za + švagra
úterý
12.3.
19:00 : ADORACE
středa
13.3.
08:30
čtvrtek
14.3.
18:00 : za dar pokory,moudrosti,čistoty a spásy pro každého člověka
pátek
15.3.
18:00 : Za Vasila, nech mu Pán dá sílu a milost zbavit se své závislosti.
sobota
16.3.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
17.3.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : + Babču Lusiu a Dědu Andrzeja
pondělí
18.3.
08:30
úterý
19.3.
19:00 : ADORACE
středa
20.3.
08:30 : Za + Aloise Rozsívala, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek
21.3.
18:00 : za + tatinka (od děti)
pátek
22.3.
18:00 : za milosrdenství Boží pro zemřelého tatínka a duše v očistci
sobota
23.3.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
24.3.
07:00 : Za zemřelé strýce a tety a jejich rodiny
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : O požehnání pro Maltézskou pomoc, za všechny dobrovolníky a klienty.
pondělí
25.3.
08:30
úterý
26.3.
19:00 : ADORACE
středa
27.3.
08:30
čtvrtek
28.3.
18:00 : PODĚKOVÁNÍ ZA DAR KNĚŽSTVÍ A EUCHARISTIE
pátek
29.3.
18:00 : VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
sobota
30.3.
21:00 : PODĚKOVÁNÍ ZA DAR KŘTU A ZA NOVĚ POKŘTĚNÉ
neděle
31.3.
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
1.4.
09:00
úterý
2.4.
19:00 : ADORACE
středa
3.4.
08:30
čtvrtek
4.4.
18:00 : za dar víry pro rodinu a za její spásu
pátek
5.4.
18:00 : za + Jaroslava Horáčka, jeho živou a + rodinu, a za živou a + rodinu Haramiovu
sobota
6.4.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
17:00 Hraběšice
neděle
7.4.
07:00 : za + rodiče, bratry, živou rodinu a duše v očistcí
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : Za * a + rodinu a duše v očistci
pondělí
8.4.
18:00 KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
úterý
9.4.
19:00 : ADORACE
středa
10.4.
08:30 : Za zemřelé rodiče, prarodiče a celou živou a zemřelou rodinu
čtvrtek
11.4.
18:00
pátek
12.4.
18:00
sobota
13.4.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
14.4.
07:00 : Za zemřelou rodinu Šamajovu a duše v očistci.
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
15.4.
08:30
úterý
16.4.
19:00 : ADORACE
středa
17.4.
08:30
čtvrtek
18.4.
18:00 : za živé i zemřelé lidi,kteří zústali svobodní
pátek
19.4.
18:00 : Za zemřelé rodiče Suchomelovy a za živou rodinu.
sobota
20.4.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
21.4.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : Na poděkování za 60 let společného života.
pondělí
22.4.
08:30 : za + syna Jiřího Hrabala, * a + rodiny z obou stran, P. Ignáce, pro * rodinu ochranu Boží s poděkováním dobrému Bohu
úterý
23.4.
19:00 : ADORACE
středa
24.4.
08:30 : Za živou a zemřelou rodinu Strykovu, Potěšilovu a Albrechtovu
čtvrtek
25.4.
18:00 : za mír a pokoj pro celý svět a za spásu všech lidí
pátek
26.4.
18:00
sobota
27.4.
08:30 : za milosrdenství Boží pro zemřelou maminku a duše v očistci
17:00 Hraběšice
neděle
28.4.
07:00 : Za zemřelé bratry,rodiče,prarodiče a živou rodinu.
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : za Boží požehnání a milosrdenství do dalších let
pondělí
29.4.
08:30
úterý
30.4.
19:00 : ADORACE
středa
1.5.
08:30
čtvrtek
2.5.
18:00
pátek
3.5.
18:00 : za + rodinu Kováčovu, Markovskou a duše v očistci
sobota
4.5.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
17:00 Hraběšice
neděle
5.5.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : prosba o Bozi ochranu na cestach
pondělí
6.5.
08:30
úterý
7.5.
19:00 : ADORACE
středa
8.5.
08:30
čtvrtek
9.5.
18:00
pátek
10.5.
18:00
sobota
11.5.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
12.5.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00 : za milosrdenství Boží pro zemřelé manžele Vondálovy a zemřelou Žofii Zdráhalovou
pondělí
13.5.
08:30
úterý
14.5.
19:00 : ADORACE
středa
15.5.
08:30
čtvrtek
16.5.
18:00
pátek
17.5.
18:00
sobota
18.5.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
19.5.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
20.5.
08:30
úterý
21.5.
19:00 : ADORACE
středa
22.5.
08:30
čtvrtek
23.5.
18:00
pátek
24.5.
18:00
sobota
25.5.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
26.5.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
27.5.
08:30
úterý
28.5.
19:00 : ADORACE
středa
29.5.
08:30
čtvrtek
30.5.
18:00
pátek
31.5.
18:00 : Za živou rodinu Pospíšilovu a vnoučata.
sobota
1.6.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
2.6.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
3.6.
08:30 : za * i + kolegyně, kamarádky a jejich rodiny
úterý
4.6.
19:00 : ADORACE
středa
5.6.
08:30
čtvrtek
6.6.
18:00
pátek
7.6.
18:00
sobota
8.6.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
9.6.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
10.6.
08:30
úterý
11.6.
19:00 : ADORACE
středa
12.6.
08:30 : za živou za + rodinu Šilarovu a Tejklovu
čtvrtek
13.6.
18:00
pátek
14.6.
18:00
sobota
15.6.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
16.6.
07:00
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00
pondělí
17.6.
08:30
úterý
18.6.
19:00 : ADORACE
středa
19.6.
08:30
čtvrtek
20.6.
18:00 : Za živou rodinu Bartlovou, Brnkovou, za vnoučata Nerguti, za zemřelou dceru Ivonku Nerguti, za zemřelého pana Karla Brnku a Dagmar Brnkovou.
pátek
21.6.
18:00
sobota
22.6.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
23.6.
07:00 : Za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a za živou rodinu
09:00 : ZA FARNÍKY
pondělí
24.6.
08:30
úterý
25.6.
19:00 : ADORACE
středa
26.6.
08:30 : za + maminku Annu Kallerovou a DO
čtvrtek
27.6.
18:00
pátek
28.6.
18:00
sobota
29.6.
08:30
17:00 Hraběšice
neděle
30.6.
07:00 : Za zemřelé rodiče Švédovi a živou rodinu.
09:00 : ZA FARNÍKY
18:00