Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 5.10. do 31.1.2024

Den Čas Místo a text
čtvrtek
5.10.
18:00 : za živé a + z rodu Dubových a ostatních příbuzných a za duše v očistci
pátek
6.10.
18:00 za + rodinu Hynka Kamlera z Hrabenova a za + rodinu Šindlerovu, Arnošta, Lenku a Lubomíra ze Šumperka
sobota
7.10.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
neděle
8.10.
07:00 : za + rodinu Šamajovu
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : za živou a zemřelou rodinu Hortovu a Heliksovu
pondělí
9.10.
08:30 : za zemřelé rodiče, prarodiče a za rodinu Fucimanovu
úterý
10.10.
19:00 ADORACE
středa
11.10.
08:30 : Za všechny přátelé a jejich živé a zemřelé rodiny
čtvrtek
12.10.
18:00 : za mír a pokoj pro celý svět a za spásu všech lidí
pátek
13.10.
18:00 za + Miladu Schneiderovou a její + rodinu
sobota
14.10.
08:30 : za + Ludvika Lolka, živé a + příbuzné a duše v očistci
neděle
15.10.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : Za zemrele pacienty v Nemocnici Šumperk v budove E a P, za pokoj pro jejich duse, odpusteni vin a osvobozeni od vseho pusobeni zla.
pondělí
16.10.
08:30 : Za + Hedviku Raškovou a duše v očistci
úterý
17.10.
19:00 ADORACE
středa
18.10.
08:30 : <p>Za + Aloise Rozsívala, živou a + rodinu</p>
čtvrtek
19.10.
18:00 : za + Josefínku Jirákovou
pátek
20.10.
18:00 : Za zemřelé rodiče Suchomelovy a živou rodinu
sobota
21.10.
08:30 : ( volná intence )
neděle
22.10.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : za + rodiče a Františka Spurný
pondělí
23.10.
08:30 : za zemřelého manžela, zemřelé rodiče a živou rodinu
úterý
24.10.
19:00 ADORACE
středa
25.10.
08:30 : za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží, za kmotru Anežku
čtvrtek
26.10.
18:00 : za + rodinu Pechovu, duše z přízně a za živou rodinu
pátek
27.10.
18:00 za mír ve světě, za sílu a chléb pro lidi bez domova, běžence a postižené válkou
sobota
28.10.
08:30 : ( volná intence )
neděle
29.10.
07:00 : za živou a zemřelou rodinu
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : <p>na poděkování za přijatá dobrodiní a za * i + klienty i pracovníky Charity, jejich rodiny a přátele, a všechny, kteří pomáhají nemocným a trpícím slovy, skutky i modlitbami</p>
pondělí
30.10.
08:30 : ( volná intence )
úterý
31.10.
19:00 ADORACE
středa
1.11.
08:30 : ( volná intence )
18:00 : ke cti Ducha svatého a všech svatých, na poděkování za dar života, rodiče, sourozence a všechny dobrodince, za duše v očistci a obrácení hříšníků a na úmysly přítomných
čtvrtek
2.11.
08:30 : Poděkování za dar života, s prosbou o Boží milosrdenství a požehnání za *a+ rodinu Juráňovu, Šípkovu a přátele
17:00 HŘBÍTOV ŠUMPERK: za zemřelé odpočívající na šumperských hřbitovech
pátek
3.11.
18:00 : za živou a zemřelou rodinu Fukanovu a Pospíšilovu
sobota
4.11.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
neděle
5.11.
07:00 na poděkování Pánu Bohu za přijata dobrodiní s prosbou o požehnání
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : za všechny pacienty domácího hospice Caritas v Šumperku zemřelé v loňském a letošním roce
pondělí
6.11.
08:30 : ( volná intence )
úterý
7.11.
19:00 : ADORACE
středa
8.11.
08:30 : za zemřelé rodiče a živou rodinu
čtvrtek
9.11.
18:00 : za dar pokory,moudrosti,čistoty a spásy pro každého člověka
pátek
10.11.
18:00 : <p>za Mikuláše Gondu, jeho zemrelou a živou rodinu a duše v očistci</p>
sobota
11.11.
08:30 : ( volná intence )
neděle
12.11.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : <p>ke cti sv.Anežky České a za požehnání pro nositelky toho jména a na poděkování za dar života našich rodičů a za duše v očistci</p>
pondělí
13.11.
08:30 : za + Veroniku Račákovou, živou i + rodinu a za všechny dobrodince, přátele a na umysly přítomných
úterý
14.11.
19:00 : ADORACE
středa
15.11.
08:30 : <p>za + syna Jiřího Hrabala a duše v očistci</p>
čtvrtek
16.11.
18:00 : za živé a + z rodu Dubových a ostatních příbuzných a za duše v očistci
pátek
17.11.
18:00 : na poděkování za dar života, svobody, vedení Ducha svatého a za studenty, spolužáky a učitele
sobota
18.11.
08:30 : poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání
neděle
19.11.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 za + prarodiče Opravilovy a jejich + rodinu 
pondělí
20.11.
08:30 : ( volná intence )
úterý
21.11.
19:00 : ADORACE
středa
22.11.
08:30 : Za + Aloise Rozsívala, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek
23.11.
18:00 : za živy a zemřely svobodny lidi
pátek
24.11.
18:00 za + spolupracovníky
sobota
25.11.
08:30 : ( volná intence )
neděle
26.11.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: ZA FARNÍKY
18:00 : <p>na poděkování za přijatá dobrodiní, za * i + klienty a pracovníky Charity, za charitní dílo v našem kraji a dar Ducha Svatého pro všechny, kteří nemocným, trpícím a umírajícím pomáhají slovy, skutky i modlitbami</p>
pondělí
27.11.
08:30 : ( volná intence )
úterý
28.11.
19:00 : ADORACE
středa
29.11.
08:30 : <p>za + Věru Hladilovu, rodiče a za živou rodinu</p>
čtvrtek
30.11.
18:00 : zas + rodinu Pechovu, duše z přízně a za živou rodinu
pátek
1.12.
18:00 : za + rodinu Šimkovu a Čimalovu
sobota
2.12.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
3.12.
07:00 : <p>Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu</p>
09:00 *: za farníky
18:00 : za + Jaroslava a Jiřího
pondělí
4.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
úterý
5.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
středa
6.12.
06:30 roráty: za + rodiče a ostatní příbuzné a duše v očistci
čtvrtek
7.12.
06:30 roráty: za + rodiče Mračkovy, syna Jaroslava a za živou rodinu
18:00 : ( volná intence )
pátek
8.12.
06:30 roráty: <p>za+ rodiče Mračkovy, syna Jaroslava a za živou rodinu</p>
18:00 : <p>za * a + rodinu a duše v očistci</p>
sobota
9.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
10.12.
07:00 : <p>Za zemřelou Martu Koukolovou a živou a zemřelou rodinu.</p>
09:00 *: za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
11.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
úterý
12.12.
06:30 roráty: Za zemřelé bratry, rodiče a prarodiče a živou rodinu
středa
13.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
čtvrtek
14.12.
06:30 roráty: <p>za zemřelé rodiče a poděkování za přijatá dobrodiní</p>
18:00 : ( volná intence )
pátek
15.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
18:00 : ( volná intence )
sobota
16.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
17.12.
07:00 : ( volná intence )
09:00 *: za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
18.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
úterý
19.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
středa
20.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
čtvrtek
21.12.
06:30 roráty: Za + Aloise Rozsívala, živou a zemřelou rodinu
18:00 : ( volná intence )
pátek
22.12.
06:30 roráty: ( volná intence )
18:00 : za + Annu a Vlastimila Dokoupilovy, jejich rodiče a syna Jaromíra
sobota
23.12.
06:30 roráty: Za živou a zemřelou rodinu Strykovu, Potěšilovu a Albrechtovu
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
24.12.
07:00 : ( volná intence )
09:00 : ( volná intence )
15:00 : za požehnání pro rodiče a děti ve farnosti
22:00 : za farníky
pondělí
25.12.
09:00 : za farníky
18:00 : za rodinu Cibulkovu a Kotulánovu
úterý
26.12.
07:00 : ( volná intence )
09:00 : ( volná intence )
středa
27.12.
08:30 : ( volná intence )
čtvrtek
28.12.
18:00 : ( volná intence )
pátek
29.12.
18:00 : za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
sobota
30.12.
08:30 : ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
31.12.
07:00 : ke cti sv. Rodiny, sv. Kateřiny Labouré, sv. Silvestra a ostatních dnešních světců, na poděkování za uplynulý rok s prosbou o vedení Ducha svatého v roce následujícím, za naše blízké, sousedy, kolegy, spolužáky a známé, za šťastnou hodinu smrti a duše v očistci a na úmysly přítomných a za charitní dílo v našem děkanátu v příštím roce
09:00 *: za farníky
15:00 : ( volná intence )
pondělí
1.1.
09:00 : ( volná intence )
18:00 : ( volná intence )
úterý
2.1.
19:00 : ADORACE
středa
3.1.
08:30 : ( volná intence )
čtvrtek
4.1.
18:00 : ( volná intence )
pátek
5.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
6.1.
08:30 : za živé a + členy živého růžence
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
7.1.
07:00 : ( volná intence )
09:00 : za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
8.1.
08:30 : ( volná intence )
úterý
9.1.
19:00 : ADORACE
středa
10.1.
08:30 : ( volná intence )
čtvrtek
11.1.
18:00 : ( volná intence )
pátek
12.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
13.1.
08:30 : ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
14.1.
07:00 : ( volná intence )
09:00 : za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
15.1.
08:30 : ( volná intence )
úterý
16.1.
19:00 : ADORACE
středa
17.1.
08:30 : ( volná intence )
čtvrtek
18.1.
18:00 : ( volná intence )
pátek
19.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
20.1.
08:30 : ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
21.1.
07:00 : <p>ze zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu</p>
09:00 : za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
22.1.
08:30 : ( volná intence )
úterý
23.1.
19:00 : ADORACE
středa
24.1.
08:30 : ( volná intence )
čtvrtek
25.1.
18:00 : ( volná intence )
pátek
26.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
27.1.
08:30 : ( volná intence )
17:00 Hraběšice: ( volná intence )
neděle
28.1.
07:00 : ( volná intence )
09:00 : za farníky
18:00 : ( volná intence )
pondělí
29.1.
08:30 : ( volná intence )
úterý
30.1.
19:00 : ADORACE
středa
31.1.
08:30 : ( volná intence )