Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠUMPERK
od 26.11. do 3.12.2023

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
26.11.
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 07:00 za uzdravení nemocné osoby
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, za živé i + klienty a pracovníky Charity, za charitní dílo v našem kraji a dar Ducha Svatého pro všechny, kteří nemocným, trpícím a umírajícím pomáhají slovy, skutky i modlitbami
Pondělí
27.11.
08:30 za + Rosinu Vlčkovu, živou a + rodinu
Úterý
28.11.
19:00 ADORACE
Středa
29.11.
08:30 za + Věru Hladilovu, rodiče a za živou rodinu
Čtvrtek
30.11.
sv. Ondřeje, apoštola 18:00 za + rodinu Pechovu, duše z přízně a za živou rodinu
Pátek
1.12.
18:00 za + rodinu Šimkovu a Čimalovu
Sobota
2.12.
08:30 za živé a + členy živého růžence
17:00
Hraběšice
za zdraví pro Sáru
Neděle
3.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:00 za +manžela, živou a zemřelou rodinu
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 za + Jaroslava a Jiřího
Římskokatolická farnost Šumperk
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 26. 11. 2023

 

Děkuji za vaše dary pro křesťanská média z minulé neděle. Darovali jste 13 928,- Kč. Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti. Zpovídat se bude v tomto týdnu jako obvykle před bohoslužbami a v pátek od 15.00-17.45. Obvyklá celodenní zpověď ve středu před prvním pátkem v prosinci nebude. Zpověď předvánoční bude letos už 17.12. o 3. adventní neděli.

Dnes zveme po mši sv. v 9.00 do farní kavárny, kde budete moci se setkat se studenty Teologického konviktu v Olomouci.

Letos opět chystáme pro město mikulášskou oslavu. Počítáme i s dětmi v kostýmech čertů i andělů. Nesmí však nosit s sebou žádná mazadla ani gumové masky na obličeji. Roli velkých čertů budou hrát předem domluvené osoby. Už nyní prosíme o napečení perníků. Perníky můžete nosit na faru nejpozději do 2. 12. Prosíme, abyste perníky přinášeli už nazdobené. Společné zdobení perníků letos nebude. Také prosíme, jako každý rok, aby se přihlásili dobrovolníci ke službě pořadatelů. Na stolku u bočního vchodu dnes najdete plakátky, které si můžete odnést a umístit na vhodná, vám přístupná místa.

Centrum pro rodinu zve školkové děti a děti prvního stupně na tradiční setkání se svatým Mikulášem a andělem. Uskuteční se v pondělí 4. prosince od 16. 00 na farním středisku. Prosíme o přihlášení dětí do konce listopadu. 

V pátek 1. prosince od 16.00 na farním středisku se uskuteční společné tvoření adventních věnců či přírodních vazeb s povídáním o adventu. Podrobné informace na plakátku na vývěsce. 

V pátek 1. prosince bude v Šumperku v 18.00 mládežnická mše svatá. Zveme všechny mladé tělem i duší na společnou mši, po které bude následovat posezení na středisku.

Tak jako každý rok i letos děti šumperské farnosti připravují pro školky, školy i farnost vánoční divadlo školy a školky se představení bude hrát v úterý 19. prosince v 8.15, 9.30 a v 11.00, pro farnost tradičně před dětskou mší svatou v 15.00. Prosíme o předání informací učitelům svých dětí. Pozvánku najdete na stolíku mezi lavicemi. 

Za týden začíná advent. Příští neděli doneste do kostela své adventní věnce k požehnání.