Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠUMPERK
od 16.6. do 23.6.2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16.6.
11. neděle v mezidobí 07:00 o požehnání pro sestru a její děti
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 o požehnání pro celou rodinu
Pondělí
17.6.
08:30 za + Josefa
Úterý
18.6.
19:00 ADORACE
Středa
19.6.
08:30 za + prarodiče a členy rodiny Joklíkovy
Čtvrtek
20.6.
18:00 za živou rodinu Bartlovu, Brnkovu, za vnoučata Nerguti, za + dceru Ivonku Nerguti, za + pana Karla Brnku a Dagmar Brnkovou
Pátek
21.6.
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00 za + Josefa
Sobota
22.6.
08:30 za + Aloise Rozsívala, živou a + rodinu
17:00
Hraběšice
za + Josefa
Neděle
23.6.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE - FARNÍ POUŤ 07:00
za + rodiče, prarodiče, sourozence a za živou rodinu
09:00
*
ZA FARNÍKY
Římskokatolická farnost Šumperk
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16. 6. 2024             

Děkuji za vaše dary na opravu fary v ohlášené další kostelní sbírce na opravy. Darovali jste prozatím 247 100 Kč. Aktualizovaný seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb ve všední dny bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější svátosti.

Ve čtvrtek po večerní bohoslužbě zveme na středisko na biblickou hodinu.

V neděli za týden 23. 6. bude farní pouť. Hlavním bodem bude bohoslužba v 9.00 hod. ráno. Odpolední program bude tradiční: v 15.00 hod. zveme na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminkami s dětmi. Připomínáme, že v tento den nebude v Šumperku večerní bohoslužba. V rámci pouti proběhne tradiční benefiční prodej, z jehož výtěžku chceme podpořit našeho adoptovaného chlapce z Haiti. Zveme také všechny děti z náboženství na mši svatou v 9.00, po které se bude rozdávat vysvědčení.

Už dnes prosíme farníky o napečení koláčků či jiných dobrot, které se využijí na občerstvení během farní pouti, která se letos uskuteční příští týden. Napečené sladkosti můžete nosit na farní středisko v rámci farní kavárny nebo od 13.00 na farní hřiště. Děkujeme.

Prosíme dobrovolníky z řad farníků o zajištění převozu klientů DD na mši svatou v kapli v prostorách Domova důchodců. Jedná se osobní doprovod klienta, případě převoz na kolečkovém křesle z pokoje klienta do kaple. Mše svatá v DD se koná vždy první a třetí sobotu v měsíci v 15.00. Děkujeme!

Prosíme také o zapojení se do probíhající akce „Senior Taxi“. Převoz starších a nemohoucích lidí na mši svatou je oblíbený a hodných a ochotných lidí schopných převést daného člověka na mši a ze mše svaté zpět domů není nikdy dostatek. Váš případný zájem, prosím, koordinujte s p. Ditou Ramsey (730597169). Děkujeme.

Už nyní zveme maminky i širokou veřejnost na triduum Modliteb matek v Šumperku od pátku 28.6. do neděle 30.6. A to v pátek přede mší svatou v 17.30 (při adoraci), v sobotu po mši svaté – asi 9.15 a v neděli po 9. mši sv. - asi 10.00 v kostele v předních lavicích.

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 10.00 do 12.00. se uskuteční dopolední předprázdninové setkání maminek na RD a dětí s programem přizpůsobeným venkovním aktivitám na farním hřišti. Srdečně zveme všechny maminky a děti.  Na program, se, prosím, přihlaste předem.  

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY