Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠUMPERK
od 21.7. do 28.7.2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21.7.
16. neděle v mezidobí 07:00 za živé a + rodiče a sourozence z obou stran a za duše v očistci
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o uzdravení sestry
Pondělí
22.7.
sv. Marie Magdalény 08:30 za + Josefa
Úterý
23.7.
sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Dnes mše sv. není
Středa
24.7.
08:30 za + Josefa
Čtvrtek
25.7.
sv. Jakuba, apoštola 18:00 za + maminku, + tatínka a za duše v očistci
Pátek
26.7.
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18:00 za živé a + z rodu Dubových a ostatní příbuzné, a za duše v očistci
Sobota
27.7.
sv. Gorazda a druhů 08:30 za Boží požehnání a milosrdenství do dalších let
17:00
Hraběšice
(s nedělní platností) za dar uzdravení, Boží požehnání, lásku, radost, pomoc a ochranu pro nemocného a jeho celou rodinu
Neděle
28.7.
17. neděle v mezidobí 07:00 za + švagra, živou rodinu a duše v očistci
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00
za + Alenu Babuňkovou
28. 7.–3. 8. – Raft Camp – Přístav Rajnochovice
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY