Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠUMPERK
od 7.4. do 14.4.2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 07:00 za + rodiče, bratry, živou rodinu a duše v očistcí
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 za živou a + rodinu a duše v očistci
Pondělí
8.4.
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18:00
KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
1. za + Dagmar Račuchovou a + manžela
2. za maminky v požehnaném stavu
Úterý
9.4.
18:00
za sestru, za živou a + rodinu z obou stran, za duše v očistci, za obrácení, osvobození a uzdravení a na úmysly přítomných
Středa
10.4.
08:30
za + rodiče, prarodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
11.4.
18:00
za + Miroslavu Nitsche, živou a + rodinu
Pátek
12.4.
18:00
za manželé Balákovy s prosbou za zdraví duše i těla
Sobota
13.4.
17:00
Hraběšice
za + Roberta
Neděle
14.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00 za + rodinu Šamajovu a duše v očistci
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 za + Aničku Melánii Špičkovou
Římskokatolická farnost Šumperk
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - 7. 4. 2024

          Srdečně děkuji za vaše dary do mzdového fondu arcibiskupství z minulé neděle, do kterého jste darovali 29 759 Kč a za dary pro humanitární pomoc v Gaze ve výši 7060 Kč. Děkuji také za vaše dary na opravu fary. Darovali jste 151 500 Kč. Aktualizovaný seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. Pán Bůh zaplať.

          Upozorňujeme na změny v pořadu bohoslužeb v tomto týdnu:

          V pondělí 8. 4. je slavnost Zvěstování Panně Marii. V tento den nebude mše svatá ráno v kostele sv. Jana, ale večer v 18.00 hod. v klášterním kostele v den jeho poutní slavnosti.  Mše svatá bude obětovaná za úctu k počatému životu, maminky v požehnaném stavu a všechny nenarozené děti. Tradičně zveme k účasti všechny těhotné maminky. Pokud přijdou, budeme se za ně zvlášť modlit, svěříme je pod ochranu Panny Marie, obdrží také speciální požehnání. Prosíme, abyste to řekli všem rodinám, o kterých víte, že čekají dítě.

          Od pondělí začíná také pětidenní duchovní příprava na sobotní slavnost uvedení do úřadu nového otce arcibiskupa Josefa. Půl hodiny před každou mši svatou bude růženec a v pátek adorace a litanie k Duchu Svatému na jeho úmysl. Vše povedou kněží. Prosíme, abyste na to pamatovali a přicházeli opravdu o půl hodiny dříve a v co největším počtu. Také v pondělí v klášterním kostele modlitba začne už v 17.30 hod.

          V úterý bude namísto adorace v 18.00 hod. mše svatá a v další dny od středy do pátku v obvyklých hodinách, vždy s pobožností za otce arcibiskupa půl hodiny dříve.

          V sobotu ale mše svatá v Šumperku vůbec nebude, všichni kněží jedou do Olomouce, kam jste vy také srdečně zváni. Mše svatá v Hraběšicích bude jako obvykle.

          Spolu s novým číslem časopisu dostanete dnes také texty pro denní modlitbu za otce arcibiskupa v rodinách. Prosíme, všichni na něj v tomto týdnu pamatujte v osobní či rodinné modlitbě. Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek po večerní bohoslužbě zveme na středisko na biblickou hodinu.

         Centrum pro rodinu vás zve na dvě zajímavé akce. Nejprve na besedu nejen pro seniory
s Marcelou Řezníčkovou ve středu 10. dubna s biblickým tématem víra Abrahama, Sáry a moje na farní středisko v Šumperku po mši svaté v 8.30. A také na víkend pro ženy, který se uskuteční od 26. do 28. dubna 2024 v Mladoňově. Provázet celým víkendem bude Františka Böhmová. Bližší informace na vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.
 
Od 19.-21. 4. bude víkendovka Camino a to v Bludově.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes opět zveme všechny do farní kavárny.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY