Výuka náboženství


Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku je otevřené i pro děti 

a mládež z ostatních farností děkanátu, pokud jim to víc vyhovuje.