V každém lidském životě jsou časy utrpení, zkoušek. A tato skutečnost zůstává pro nás tajemstvím. Zároveň pro nás zlo ve světě a utrpení vždycky zůstane skandálem. Na tyto otázky neexistují jednoduché odpovědi. Ani neexistuje nějaký recept, který bychom mohli uplatnit ve všech situacích. Neexistuje řešení všech problémů, ale je možné dát určité opěrné body, které mohou být nápomocné, jak těžkosti zvládat. Bůh není příčinou zla, ve hře je svobodná vůle člověka. Evangelium nás zve, abychom se snažili utrpení zmírnit, hladové sytit… Zároveň je to cesta k růstu, jinak nedospějeme. 

Zvukový záznam promluv najdete zde: promluva_1, promluva_2, promluva_3